График на провеждане на занятията на учениците в задочна форма на обучение – сесия март-април 2019 г.

Дата Начален час Брой часове Учебен предмет Учител Кабинет №
1.3.2019 13,30 5 Руски език                       /20 часа/
Бюлент Исмаилова 13
5.3.2019 14,30 5
6.3.2019 14,30 5
7.3.2019 14,30 5
8.3.2019 13,30 5 Математика                               /21 часа/ Николай Савов 2
11.3.2019 14,30 5
12.3.2019 14,30 5
13.3.2019 13,30 6
14.3.2019 14,30 5 История и цивилизация                     /22 часа/ Билян Дъбев 5
15.3.2019 13,30 5
18.3.2019 14,30 6
19.3.2019 14,30 6
20.3.2019 14,30 5 Етика и право                              /15 часа/ Емрах Шюкриев 13
21.3.2019 14,30 5
22.3.2019 13,30 5
25.3.2019 14,30 5 Физика и астрономия                  /11 часа/ Марияна Маринова 8
26.3.2019 14,30 6
27.3.2019 14,30 6 Химия и опазване на околната среда /11 часа/ Галя Димитрова 16
28.3.2019 14,30 5
29.3.2019 13,30 6 Техническа механика /30часа/ Радка Веселинова 12
1.4.2019 8,30 6
2.4.2019 8,30 6
3.4.2019 8,30 6
4.4.2019 8,30 6
5.4.2019 8,30 6 Учебна практика по стругарство / 30 часа/ Радуш Радев раб.
8.4.2019 14,30 6
9.4.2019 14,30 6
10.4.2019 14,30 6
11.4.2019 14,30 6
12.4.2019 13,30 6 Учебна практика по сглобяване и ремнт на съединения / 30 часа/ Радуш Радев раб.
15.4.2019 14,30 6
16.4.2019 14,30 6
17.4.2019 14,30 6
18.4.2019 14,30 6