График за втора изпитна сесия на учениците в задочна форма на обучение – май 2019

Задочна форма на обучение от X „в“ клас професи „Машинен техник“:

Изпит по учебен предмет Дата, начален час, място на провеждане Комисия по организиране на изпита (квестори) Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Руски език 02.05.2019   14,30 часа   Кабинет №5 Бирсен Алиева, Емрах Шюкриев Председател: Бюлент Исмаилова Член: Галина Стоянова 30.04.2019 02.05.2019 Учителска стая 03.05.2019 Кабинета  на ЗАТС
Математика 03.05.2019   13,30 часа Кабинет №5 Бюлент Исмаилова, Билян Дъбев   Председател: Николай Савов Член: Марияна Маринова 02.05.2019 03.05.2018 Учителска стая 07.05.2019 Кабинета  на ЗАТС
История и цивилизация 07.05.2019   14,30 часа Кабинет №5 Марияна Маринова, Станимир Колев Председател: Билян Дъбев Член: Галина Дянкова -Георгиева 03.05.2019 07.05.2019 Учителска стая 08.05.2019 Кабинета  на ЗАТС
Етика и право 09.05.2019   14,30 часа Кабинет №5 Мариана Иванова, Радуш Радев Председател: Емрах Шюкриев Член: Райна Борисова 08.05.2019 09.05.2019 Учителска стая 10.05.2019 Кабинета  на ЗАТС
Физика и астрономия 13.05.2019   14,30 часа Кабинет №5 Нели Стоянова, Муса Бузгов Председател: Марияна Маринова Член: Николай Савов 10.05.2019 13.05.2019 Учителска стая 14.05.2019 Кабинета  на ЗАТС
Химия и опазване на околната среда 14.05.2019   14,30 часа Кабинет №5 Галина Стоянова, Седат Хасанов Председател: Галя Димитрова Член: Маринка Борисова 13.05.2019 14.05.2019 Учителска стая 15.05.2019 Кабинета  на ЗАТС
Техническа механика 16.05.2019   14,30 часа Кабинет №5 Николай Савов, Тодор Тодоров Председател Радка Веселинова Член Дамян Стойчев 15.05.2019 16.05.2019 Учителска стая 17.05.2019 Кабинета  на ЗАТС
Учебна практика по стругарство 17.05.2019   13,30 часа Работилница Практически изпит Председател: Радуш Радев Член: Дамян Стойчев 16.05.2019 Работилница 20.05.2019 Кабинета  на ЗАТС
Учебна практика по сглобяване и ремонт на съединения 20.05.2019   14,30 часа Работилница Практически изпит Председател: Радуш Радев Член: Дамян Стойчев 17.05.2019год. Работилница 22.05.2019 Кабинета  на ЗАТС