График консултации II срок 2018-2019 г.

ДенЧасУчител
ПОНЕДЕЛНИКот 14.30Николай Савов
от 14.30Тодор Тодоров
от 14.30Нели Стоянова
от 14.30Здравко Зиновиев
от 14.30Радуш Радев
ВТОРНИКот 14.30 Бюлент Исмаилова
от 14.30 Бирсен Исмаилова
от 14.30 Седат Хасанов
от 14.30 Галина Дянкова-Георгиева
от 14.30 Радка Борисова
от 14.30 Антония Дойчева
от 14.30 Станимир Колев
от 14.30 Мариана И. Петрова
от 14.30 Галина Стоянова
СРЯДАот 14.30 Марияна М. Петрова
от 14.30 Емрах Шюкриев
от 14.30 Любомир Трайков
от 14.30 Айтен Мустафова
ЧЕТВЪРТЪКот 14.30 Билян Дъбев
от 14.30 Галя Димитрова
от 14.30 Райна Борисова
от 14.30 Муса Бузгов
ПЕТЪКот 13.40Дамян Стойчев