VIII клас – самостоятелна форма

Изпит по учебен предмет Дата, начален час, място на провеждане Комисия по организиране на изпита (квестори) Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитнит  работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Химия и опазване на околната среда – ООП   04.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6   Муса Бузгов, Емрах Шюкриев Председател: Галя Димитрова Член: Маринка Борисова 03.04.2019 04.04.2019 Учителска стая 05.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Математика – ООП 10.04.2019   14,30 часа   Кабинет № 6 Галина Стоянов, Нели Стоянова Председател: Николай Савов  Член: Марияна Маринова 09.04.2019 10.04.2019 Учителска стая 11.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Хигиена във фризьорския салон – РПП   11.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Галя Димитрова, Емрах Шюкриев Председател: Гюлтен Бонева Член: Шенай Исмаилова   10.04.2019 11.04.2019 Учителска стая 12.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Физика и астрономия – ООП 12.04.2019   13,30 часа   Кабинет №6 Мариана Иванова, Седат Хасанов Председател: Марияна Маринова Член: Николай Савов 11.04.2019 12.04.2019 Учителска стая 15.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Музика – ООП   15.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Галина Дянкова-Георгиева, Станимир Колев Председател: Лъчезар Лазаров Член: Христо Димитров 12.04.2019 15.04.2019 Учителска стая 16.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Организация на работата във фризьорския салон – РПП 17.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Бюлент Исмаилова, Айтен Мустафова Председател: Гюлтен Бонева Член: Шенай Исмаилова   16.04.2019 17.04.2019 Учителска стая 18.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Техническо чертане – РПП 17.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Практически изпит Председател: Радка Веселинова: Член Любомир Трайков 16.04.2019 17.04.2019 Учителска стая 18.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Учебна практика организация на фризьорския салон – РПП   19.04.2019   13,30 часа   Кабинет №6 Практически изпит Председател: Гюлтен Бонева Член: Шенай Исмаилова   18.04.2019 19.04.2019 Кабинет №6 22.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Учебна практика общопрофесионални умения – РПП 19.04.2019   13,30 часа   Учебна работилница Практически изпит Председател: Разуш Радев Член: Здравко Зиновиев 18.04.2019 19.04.2019 Учебна работилница 22.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Въведение в професията – ОтПП 22.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Бирсен Алиева, Муса Бузгов   Практически изпит Председател: Гюлтен Бонева Член: Шенай Исмаилова   19.04.2019 22.04.2019 Учителска стая 23.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Хигиена във фризьорството – РПП   23.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Дамян Стойчев, Радка Веселинова Председател: Гюлтен Бонева Член: Шенай Исмаилова   22.04.2019 23.04.2019 Учителска стая 24.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Материалознание – РПП   24.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Билян Дъбев,Галина Стоянова Председател: Гюлтен Бонева Член: Шенай Исмаилова   23.04.2019 24.04.2019 Учителска стая 25.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Обща електротехника – РПП 24.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Билян Дъбев,Галина Стоянова Председател: Любомир Трайков Член: Дамян Стойчев     23.04.2019 24.04.2019 Учителска стая 25.04.2019 Кабинета  на ЗАТС