IX клас – самостоятелна форма

Изпит по учебен предмет Дата, начален час, място на провеждане Комисия по организиране на изпита (квестори) Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитнит  работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Химия и опазване на околната среда – ООП   04.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6   Муса Бузгов,Емрах Шюкриев Председател: Галя Димитрова Член: Маринка Борисова 03.04.2019 04.04.2019 Учителска стая 05.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Руски език – ООП 08.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6   Марияна Маринова, Любомир Трайков Председател: Бюлент Исмаилова Член: Галина Стоянова 04.04.2019 08.04.2019 Учителска стая 09.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Математика – ООП 10.04.2019   14,30 часа   Кабинет № 6 Галина Стоянова, Нели Стоянова Председател: Николай Савов  Член: Марияна Маринова 09.04.2019 10.04.2019 Учителска стая 11.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Устройство на МПС – РПП   11.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Галя Димитрова, Емрах Шюкриев Председател Дамян Стойчев Член Радуш Радев 10.04.2019 11.04.2019 Учителска стая 12.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Рисуване – ОтПП 11.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Галя Димитрова, Емрах Шюкриев   Председател: Мариана Иванова Член: Нели Стоянова 10.04.2019 11.04.2019 Учителска стая 12.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Физика и астрономия – ООП 12.04.2019   13,30 часа   Кабинет №6 Мариана Иванова, Седат Хасанов Председател: Марияна Маринова Член: Николай Савов 11.04.2019 12.04.2019 Учителска стая 15.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Музика – ООП   15.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Галина Дянкова-Георгиева, Станимир Колев Председател: Лъчезар Лазаров Член: Христо Димитров 12.04.2019 15.04.2019 Учителска стая 16.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Автоматизация – РПП 17.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Бюлент Исмаилова, Айтен Мустафова Председател: Мариана Иванова Член: Нели Стоянова   16.04.2019 17.04.2019 Учителска стая 18.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Учебна практика Рисуване – СПП 17.04.2019   14,30 часа   Учебна работилница Практически Председател: Мариана Иванова Член: Нели Стоянова 16.04.2019 17.04.2019 Учебна работилница 18.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Шевни машини и съоръжения – РПП 19.04.2019   13,30 часа   Кабинет №6 Димчо Илиев, Тодор Тодоров Председател: Нели Стоянова Член: Мариана Иванова 18.04.2019 19.04.2019 Кабинет №6 22.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Учебна практика Обработка на материали – РПП   19.04.2019   13,30 часа   Учебна работилница Практически изпит Председател: Радуш Радев Член: Здравко Зиновиев   18.04.2019 19.04.2019 Учебна работилница 22.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Композиция – ОтПП 22.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Бирсен Алиева, Муса Бузгов     Председател: Нели Стоянова Член: Мариана Иванова   19.04.2019 22.04.2019 Учителска стая 23.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Двигатели с вътрешно горене – РПП 22.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Бирсен Алиева, Муса Бузгов     Председател: Дамян Стойчев Член: Радуш Радев   19.04.2019 22.04.2019 Учителска стая 23.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Дизайн на облеклото – СПП   23.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Дамян Стойчев, Радка Веселинова Председател: Нели Стоянова Член: Мариана Иванова 22.04.2019 23.04.2019 Учителска стая 24.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Материалознание – СПП   24.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Билян Дъбев, Галина Стоянова Председател: Нели Стоянова Член: Мариана Иванова       23.04.2019 24.04.2019 Учителска стая 25.04.2019 Кабинета  на ЗАТС