X клас – самостоятелна форма

Изпит по учебен предмет Дата, начален час, място на провеждане Комисия по организиране на изпита (квестори) Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитнит  работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Химия и опазване на околната среда – ООП   04.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6   Муса Бузгов, Емрах Шюкриев Председател: Галя Димитрова Член: Маринка Борисова 03.04.2019 04.04.2019 Учителска стая 05.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Руски език – ООП 08.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6   Марияна Маринова, Любомир Трайков Председател: Бюлент Исмаилова Член: Галина Стоянова 04.04.2019 08.04.2019 Учителска стая 09.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Математика – ООП 10.04.2019   14,30 часа   Кабинет № 6 Галина Стоянова, Нели Стоянова Председател: Николай Савов  Член: Марияна Маринова 09.04.2019 10.04.2019 Учителска стая 11.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Рисуване – ЗПП 11.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Галя Димитрова, Емрах Шюкриев   Председател: Мариана Иванова Член: Нели Стоянова 10.04.2019 11.04.2019 Учителска стая 12.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Физика и астрономия – ООП 12.04.2019   13,30 часа   Кабинет №6 Мариана Иванова, Седат Хасанов Председател: Марияна Маринова Член: Николай Савов 11.04.2019 12.04.2019 Учителска стая 15.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Художествено оформане на обликло и аксесоари – ЗПП   15.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Галина Дянкова-Георгиева, Станимир Колев Председател: Нели Стоянова Член: Мариана Иванова   12.04.2019 15.04.2019 Учителска стая 16.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Учебна практика Рисуване – РПП 17.04.2019   14,30 часа   Учебна работилница Практически Председател: Мариана Иванова Член: Нели Стоянова     16.04.2019 17.04.2019 Учебна работилница 18.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Перспектива – РПП 19.04.2019   13,30 часа   Кабинет №6 Димчо Илиев, Тодор Тодоров Председател: Нели Стоянова Член: Мариана Иванова 18.04.2019 19.04.2019 Кабинет №6 22.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Технология на облеклото – ЗПП 22.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Бирсен Алиева, Муса Бузгов     Председател: Нели Стоянова Член: Мариана Иванова   19.04.2019 22.04.2019 Учителска стая 23.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Материалознание – ЗПП   24.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Билян Дъбев, Галина Стоянова Председател: Нели Стоянова Член: Мариана Иванова       23.04.2019 24.04.2019 Учителска стая 25.04.2019 Кабинета  на ЗАТС