XII клас – самостоятелна форма

Изпит по учебен предмет Дата, начален час, място на провеждане Комисия по организиране на изпита (квестори) Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитнит  работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Български език и литература – ЗИП 03.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6   Муса Бузгов, Емрах Шюкриев Председател: Галина Дянкова-Георгиева Член: Галина Стоянова 02.04.2019 03.04.2019 Учителска стая 04.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Електронни системи в автотранспортната техника – ЗПП   04.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6   Муса Бузгов, Емрах Шюкриев Председател: Дамян Стойчев Член: Радуш Радев 03.04.2019 04.04.2019 Учителска стая 05.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Математика – ООП 10.04.2019   14,30 часа   Кабинет № 6 Галина Стоянова,Нели Стоянова Председател: Николай Савов  Член:Марияна Маринова 09.04.2019 10.04.2019 Учителска стая 11.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Учебна практика Управление на МПС 11.04.2019год. 14.30 часа Практически Председател: Димчо Илиев  Член: Дамян Стойчев 10.04.2019 11.04.2019   12.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Експлоатация на автотранспортната техника – ЗПП
15.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Галина Дянкова-Георгиева, Станимир Колев Председател: Дамян Стойчев Член: Радуш Радев     12.04.2019 15.04.2019 Учителска стая 16.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Учебна практика Моделиране на облекло от текстил – ЗПП   17.04.2019   14,30 часа   Учебна работилница Практически Председател: Мариана Иванова Член: Нели Стоянова     16.04.2019 17.04.2019 Учебна работилница 18.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Учебна практика Технология на облекло от текстил-ЗПП   17.04.2019   14,30 часа   Учебна работилница Практически Председател Мариана Иванова Член Нели Стоянова     16.04.2019 17.04.2019 Учебна работилница 18.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Информационни технологии по професията – ЗПП 17.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Бюлент Исмаилова, Айтен Мустафова Председател: Бирсен Алиева Член: Николай Савов   16.04.2019 17.04.2019 Учебна работилница 18.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Учебна практика Диагностика – ЗПП   19.04.2019   13,30 часа   Учебна работилница Практически изпит Председател: Здравко Зиновиев Радуш Радев Член: Радуш Радев   18.04.2019 19.04.2019 Учебна работилница 22.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Проектиране на фирми за конфекциониране на облекло – ЗПП   22.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Бирсен Алиева, Муса Бузгов     Председател: Нели Стоянова Член: Мариана Иванова   19.04.2019 22.04.2019 Учителска стая 23.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Конструиране и моделиране на облекло от текстил – основни конструкции – ЗПП 22.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Бирсен Алиева, Муса Бузгов     Председател: Нели Стоянова Член: Мариана Иванова   19.04.2019 22.04.2019 Учителска стая 23.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Производствена практика От 12.04.2019год. до 25.04.2019год. Учебна работилница   Мариана Иванова  И  Радуш Радев