Информиране на родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ