График на провеждане на занятията на учениците в задочна форма на обучение – първа сесия.

За учебната 2019-2020 година:

Понеделник / 21.10.2019

1.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 14:15 – 14:55

2.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 15:05 – 15:45

3.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 15:55 – 16:35

4.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 16:45 – 17:25

5.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 17:35 – 18:15

6.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 18:25 – 19:05

Вторник / 22.10.2019

1.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 14:15 – 14:55

2.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 15:05 – 15:45

3.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 15:55 – 16:35

4.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 16:45 – 17:25

5.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 17:35 – 18:15

6.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 18:25 – 19:05

Сряда / 23.10.2019

1.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 14:15 – 14:55

2.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 15:05 – 15:45

3.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 15:55 – 16:35

4.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 16:45 – 17:25

5.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 17:35 – 18:15

6.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 18:25 – 19:05

Четвъртък / 24.10.2019

1.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 14:15 – 14:55

2.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 15:05 – 15:45

3.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 15:55 – 16:35

4.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 16:45 – 17:25

5.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 17:35 – 18:15

6.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 18:25 – 19:05

Петък / 25.10.2019

1.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 13:30 – 14:10

2.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 14:20 – 15:00

3.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 15:10 – 15:50

4.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 16:00 – 16:40

5.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 16:50 – 17:30

6.  БЕЛ Галина Панайотова Дянкова – Георгиева 17:40 – 18:20

Вторник / 29.10.2019

1.  Мат Николай Б. Савов 14:30 – 15:10

2.  Мат Николай Б. Савов 15:20 – 16:00

3.  Мат Николай Б. Савов 16:10 – 16:50

4.  Мат Николай Б. Савов 17:00 – 17:40

5.  Мат Николай Б. Савов 17:50 – 18:30

6.  Мат Николай Б. Савов 18:40 – 19:20

Сряда / 30.10.2019

1.  Мат Николай Б. Савов 14:30 – 15:10

2.  Мат Николай Б. Савов 15:20 – 16:00

3.  Мат Николай Б. Савов 16:10 – 16:50

4.  Мат Николай Б. Савов 17:00 – 17:40

5.  Мат Николай Б. Савов 17:50 – 18:30

6.  Мат Николай Б. Савов 18:40 – 19:20

Четвъртък / 31.10.2019

1.  Мат Николай Б. Савов 14:30 – 15:10

2.  Мат Николай Б. Савов 15:20 – 16:00

3.  Мат Николай Б. Савов 16:10 – 16:50

4.  Мат Николай Б. Савов 17:00 – 17:40

5.  Мат Николай Б. Савов 17:50 – 18:30

6.  Мат Николай Б. Савов 18:40 – 19:20

Понеделник / 04.11.2019

1.  Мат Николай Б. Савов 14:15 – 14:55

2.  Мат Николай Б. Савов 15:05 – 15:45

3.  Мат Николай Б. Савов 15:55 – 16:35

4.  Чужд език по професията (ЗПП) Станимир Д. Колев 16:45 – 17:25

5.  Чужд език по професията (ЗПП) Станимир Д. Колев 17:35 – 18:15

6.  Чужд език по професията (ЗПП) Станимир Д. Колев 18:25 – 19:05

Вторник / 05.11.2019

1.  Чужд език по професията (ЗПП) Станимир Д. Колев 14:15 – 14:55

2.  Чужд език по професията (ЗПП) Станимир Д. Колев 15:05 – 15:45

3.  Чужд език по професията (ЗПП) Станимир Д. Колев 15:55 – 16:35

4.  Чужд език по професията (ЗПП) Станимир Д. Колев 16:45 – 17:25

5.  Чужд език по професията (ЗПП) Станимир Д. Колев 17:35 – 18:15

Сряда / 06.11.2019

1.  Филос Емрах Е. Шюкриев 14:15 – 14:55

2.  Филос Емрах Е. Шюкриев 15:05 – 15:45

3.  Филос Емрах Е. Шюкриев 15:55 – 16:35

4.  Филос Емрах Е. Шюкриев 16:45 – 17:25

5.  Филос Емрах Е. Шюкриев 17:35 – 18:15

Четвъртък / 07.11.2019

1.  Филос Емрах Е. Шюкриев 14:15 – 14:55

2.  Филос Емрах Е. Шюкриев 15:05 – 15:45

3.  Филос Емрах Е. Шюкриев 15:55 – 16:35

4.  Филос Емрах Е. Шюкриев 16:45 – 17:25

5.  Филос Емрах Е. Шюкриев 17:35 – 18:15

Петък / 08.11.2019

1.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 13:30 – 14:10

2.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 14:20 – 15:00

3.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 15:10 – 15:50

4.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 16:00 – 16:40

5.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 16:50 – 17:30

Понеделник / 11.11.2019

1.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 14:15 – 14:55

2.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 15:05 – 15:45

3.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 15:55 – 16:35

4.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 16:45 – 17:25

5.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 17:35 – 18:15

Вторник / 12.11.2019

1.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 14:15 – 14:55

2.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 15:05 – 15:45

3.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 15:55 – 16:35

4.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 16:45 – 17:25

5.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 17:35 – 18:15

Сряда / 13.11.2019

1.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 14:15 – 14:55

2.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 15:05 – 15:45

3.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 15:55 – 16:35

4.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 16:45 – 17:25

5.  Приложни програмни продукти (ЗПП) Бирсен А. Исмаилова 17:35 – 18:15

Четвъртък / 14.11.2019

1.  ЗБУТ (ЗПП) Женя Д. Живкова 14:15 – 14:55

2.  ЗБУТ (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:05 – 15:45

3.  ЗБУТ (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:55 – 16:35

4.  ЗБУТ (ЗПП) Женя Д. Живкова 16:45 – 17:25

5.  ЗБУТ (ЗПП) Женя Д. Живкова 17:35 – 18:15

6.  ЗБУТ (ЗПП) Женя Д. Живкова 18:25 – 19:05

Петък / 15.11.2019

1.  Икономика (ЗПП) Тодор С. Тодоров 13:30 – 14:10

2.  Икономика (ЗПП) Тодор С. Тодоров 14:20 – 15:00

3.  Икономика (ЗПП) Тодор С. Тодоров 15:10 – 15:50

4.  Икономика (ЗПП) Тодор С. Тодоров 16:00 – 16:40

5.  Икономика (ЗПП) Тодор С. Тодоров 16:50 – 17:30

6.  Икономика (ЗПП) Тодор С. Тодоров 17:40 – 18:20

Понеделник / 18.11.2019

1.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:15 – 14:55

2.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:05 – 15:45

3.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:55 – 16:35

4.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:45 – 17:25

5.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:35 – 18:15

6.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 18:25 – 19:05

Вторник / 19.11.2019

1.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:15 – 14:55

2.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:05 – 15:45

3.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:55 – 16:35

4.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:45 – 17:25

5.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:35 – 18:15

6.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 18:25 – 19:05

Сряда / 20.11.2019

1.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:15 – 14:55

2.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:05 – 15:45

3.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:55 – 16:35

4.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:45 – 17:25

5.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:35 – 18:15

6.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 18:25 – 19:05

Четвъртък / 21.11.2019

1.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:15 – 14:55

2.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:05 – 15:45

3.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:55 – 16:35

4.  Уч.практика по заваряване (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:45 – 17:25

Петък / 22.11.2019

1.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 13:30 – 14:10

2.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 14:20 – 15:00

3.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 15:10 – 15:50

4.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 16:00 – 16:40

5.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 16:50 – 17:30

6.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 17:40 – 18:20

Понеделник / 25.11.2019

1.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 14:15 – 14:55

2.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 15:05 – 15:45

3.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 15:55 – 16:35

4.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 16:45 – 17:25

5.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 17:35 – 18:15

6.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 18:25 – 19:05

Вторник / 26.11.2019

1.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 14:15 – 14:55

2.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:05 – 15:45

3.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:55 – 16:35

4.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 16:45 – 17:25

5.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 17:35 – 18:15

Сряда / 27.11.2019

1.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 14:15 – 14:55

2.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 15:05 – 15:45

3.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 15:55 – 16:35

4.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 16:45 – 17:25

5.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 17:35 – 18:15

6.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 18:25 – 19:05

Четвъртък / 28.11.2019

1.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 14:15 – 14:55

2.  Електротехника и електроника (ЗПП) Любомир В. Трайков 15:05 – 15:45

3.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:55 – 16:35

4.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 16:45 – 17:25

5.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 17:35 – 18:15

6.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 18:25 – 19:05

Петък / 29.11.2019

1.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 13:30 – 14:10

2.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 14:20 – 15:00

3.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:10 – 15:50

4.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 16:00 – 16:40

5.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 16:50 – 17:30

6.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 17:40 – 18:20

Понеделник / 02.12.2019

1.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 14:15 – 14:55

2.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:05 – 15:45

3.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:55 – 16:35

4.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 16:45 – 17:25

5.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 17:35 – 18:15

6.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 18:25 – 19:05

Вторник / 03.12.2019

1.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 14:15 – 14:55

2.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:05 – 15:45

3.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:55 – 16:35

4.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 16:45 – 17:25

5.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 17:35 – 18:15

6.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 18:25 – 19:05

Сряда / 04.12.2019

1.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 14:15 – 14:55

2.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:05 – 15:45

3.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:55 – 16:35

4.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 16:45 – 17:25

5.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 17:35 – 18:15

6.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 18:25 – 19:05

Четвъртък / 05.12.2019

1.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 14:15 – 14:55

2.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:05 – 15:45

3.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:55 – 16:35

4.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 16:45 – 17:25

5.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 17:35 – 18:15

6.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 18:25 – 19:05

Петък / 06.12.2019

1.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 13:30 – 14:10

2.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 14:20 – 15:00

3.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:10 – 15:50

4.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 16:00 – 16:40

5.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 16:50 – 17:30

6.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 17:40 – 18:20

Понеделник / 09.12.2019

1.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 14:15 – 14:55

2.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:05 – 15:45

3.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:55 – 16:35

4.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 16:45 – 17:25

5.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 17:35 – 18:15

6.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 18:25 – 19:05

Вторник / 10.12.2019

1.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 14:15 – 14:55

2.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:05 – 15:45

3.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:55 – 16:35

4.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 16:45 – 17:25

5.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 17:35 – 18:15

6.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 18:25 – 19:05

Сряда / 11.12.2019

1.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 14:15 – 14:55

2.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:05 – 15:45

3.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:55 – 16:35

4.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 16:45 – 17:25

5.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 17:35 – 18:15

6.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 18:25 – 19:05

Четвъртък / 12.12.2019

1.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 14:15 – 14:55

2.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:05 – 15:45

3.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:55 – 16:35

4.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 16:45 – 17:25

5.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 17:35 – 18:15

6.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 18:25 – 19:05

Петък / 13.12.2019

1.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 13:30 – 14:10

2.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 14:20 – 15:00

3.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 15:10 – 15:50

4.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 16:00 – 16:40

5.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 16:50 – 17:30

6.  Металорежещи машини и инструмент (ЗПП) Женя Д. Живкова 17:40 – 18:20