Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

График на провеждане на занятията на учениците в задочна форма на обучение – втора сесия.

За учебната 2019-2020 година:

Понеделник / 24.02.2020

1.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 14:15 – 14:55

2.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 15:05 – 15:45

3.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 15:55 – 16:35

4.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 16:45 – 17:25

5.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 17:35 – 18:15

6.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 18:25 – 19:05

Вторник / 25.02.2020

1.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 14:15 – 14:55

2.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 15:05 – 15:45

3.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 15:55 – 16:35

4.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 16:45 – 17:25

5.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 17:35 – 18:15

6.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 18:25 – 19:05

Сряда / 26.02.2020

1.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 14:15 – 14:55

2.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 15:05 – 15:45

3.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 15:55 – 16:35

4.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 16:45 – 17:25

5.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 17:35 – 18:15

6.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 18:25 – 19:05

Четвъртък / 27.02.2020

1.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 14:15 – 14:55

2.  БЕЛ (ЗИП) Галина Панайотова Дянкова – Георгиева Кабинет 13 (Етаж 3) 15:05 – 15:45

3.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 15:55 – 16:35

4.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 16:45 – 17:25

5.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 17:35 – 18:15

6.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 18:25 – 19:05

Петък / 28.02.2020

1.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 13:30 – 14:10

2.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 14:20 – 15:00

3.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 15:10 – 15:50

4.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 16:00 – 16:40

5.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 16:50 – 17:30

6.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 17:40 – 18:20

Понеделник / 02.03.2020

1.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 14:15 – 14:55

2.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 15:05 – 15:45

3.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 15:55 – 16:35

4.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 16:45 – 17:25

5.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 17:35 – 18:15

6.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 18:25 – 19:05

Вторник / 03.03.2020

Сряда / 04.03.2020

1.  Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения (ЗИП) Радка В. Борисова Кабинет 2 (Етаж 1) 14:15 – 14:55

2.  Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения (ЗИП) Радка В. Борисова Кабинет 2 (Етаж 1) 15:05 – 15:45

3.  Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения (ЗИП) Радка В. Борисова Кабинет 2 (Етаж 1) 15:55 – 16:35

4.  Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения (ЗИП) Радка В. Борисова Кабинет 2 (Етаж 1) 16:45 – 17:25

5.  Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения (ЗИП) Радка В. Борисова Кабинет 2 (Етаж 1) 17:35 – 18:15

Четвъртък / 05.03.2020

1.  Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения (ЗИП) Радка В. Борисова Кабинет 2 (Етаж 1) 14:15 – 14:55

2.  Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения (ЗИП) Радка В. Борисова Кабинет 2 (Етаж 1) 15:05 – 15:45

3.  Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения (ЗИП) Радка В. Борисова Кабинет 2 (Етаж 1) 15:55 – 16:35

4.  Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения (ЗИП) Радка В. Борисова Кабинет 2 (Етаж 1) 16:45 – 17:25

5.  Технология на сглобяването и ремонта на машини и съоръжения (ЗИП) Радка В. Борисова Кабинет 2 (Етаж 1) 17:35 – 18:15

Петък / 06.03.2020

1.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 13:30 – 14:10

2.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 14:20 – 15:00

3.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 15:10 – 15:50

4.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 16:00 – 16:40

5.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 16:50 – 17:30

6.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 17:40 – 18:20

Понеделник / 09.03.2020

1.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 14:15 – 14:55

2.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 15:05 – 15:45

3.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 15:55 – 16:35

4.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 16:45 – 17:25

5.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 17:35 – 18:15

6.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 18:25 – 19:05

Вторник / 10.03.2020

1.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 14:15 – 14:55

2.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 15:05 – 15:45

3.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 15:55 – 16:35

4.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 16:45 – 17:25

5.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 17:35 – 18:15

6.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 18:25 – 19:05

Сряда / 11.03.2020

1.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 14:15 – 14:55

2.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 15:05 – 15:45

3.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 15:55 – 16:35

4.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 16:45 – 17:25

5.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 17:35 – 18:15

6.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 18:25 – 19:05

Четвъртък / 12.03.2020

1.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 14:15 – 14:55

2.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 15:05 – 15:45

3.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 15:55 – 16:35

4.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 16:45 – 17:25

5.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 17:35 – 18:15

6.  Машинни елементи (ЗПП) Женя Д. Живкова Кабинет 12 (Етаж 3) 18:25 – 19:05

Петък / 13.03.2020

1.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 13:30 – 14:10

2.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:20 – 15:00

3.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:10 – 15:50

4.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:00 – 16:40

5.  У Уч.пр-ка по измервателна лаборатория  (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:50 – 17:30

6.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:40 – 18:20

Понеделник / 16.03.2020

1.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:15 – 14:55

2.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:05 – 15:45

3.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:55 – 16:35

4.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:45 – 17:25

5.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:35 – 18:15

6.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 18:25 – 19:05

Вторник / 17.03.2020

1.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:15 – 14:55

2.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:05 – 15:45

3.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:55 – 16:35

4.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:45 – 17:25

5.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:35 – 18:15

6.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 18:25 – 19:05

Сряда / 18.03.2020

1.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:15 – 14:55

2.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:05 – 15:45

3.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:55 – 16:35

4.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:45 – 17:25

5.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:35 – 18:15

6.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 18:25 – 19:05

Четвъртък / 19.03.2020

1.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:15 – 14:55

2.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:05 – 15:45

3.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:55 – 16:35

4.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:45 – 17:25

5.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:35 – 18:15

6.  Уч.пр-ка по измервателна лаборатория (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 18:25 – 19:05

Петък / 20.03.2020

1.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 13:30 – 14:10

2.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:20 – 15:00

3.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:10 – 15:50

4.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:00 – 16:40

5.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:50 – 17:30

6.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:40 – 18:20

Понеделник / 23.03.2020

1.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:15 – 14:55

2.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:05 – 15:45

3.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:55 – 16:35

4.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:45 – 17:25

5.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:35 – 18:15

6.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 18:25 – 19:05

Вторник / 24.03.2020

1.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:15 – 14:55

2.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:05 – 15:45

3.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:55 – 16:35

4.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:45 – 17:25

5.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:35 – 18:15

6.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 18:25 – 19:05

Сряда / 25.03.2020

1.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:15 – 14:55

2.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:05 – 15:45

3.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:55 – 16:35

4.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:45 – 17:25

5.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:35 – 18:15

6.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 18:25 – 19:05

Четвъртък / 26.03.2020

1.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:15 – 14:55

2.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:05 – 15:45

3.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:55 – 16:35

4.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:45 – 17:25

5.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:35 – 18:15

6.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 18:25 – 19:05

Петък / 27.03.2020

1.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 13:30 – 14:10

2.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:20 – 15:00

3.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:10 – 15:50

4.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:00 – 16:40

5.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:50 – 17:30

6.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:40 – 18:20

Понеделник / 30.03.2020

1.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:15 – 14:55

2.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:05 – 15:45

3.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:55 – 16:35

4.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:45 – 17:25

5.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:35 – 18:15

6.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 18:25 – 19:05

Вторник / 31.03.2020

1.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:15 – 14:55

2.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:05 – 15:45

3.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:55 – 16:35

4.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:45 – 17:25

5.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:35 – 18:15

6.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 18:25 – 19:05

Сряда / 01.04.2020

1.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:15 – 14:55

2.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:05 – 15:45

3.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:55 – 16:35

4.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:45 – 17:25

5.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:35 – 18:15

6.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 18:25 – 19:05

Четвъртък / 02.04.2020

1.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:15 – 14:55

2.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:05 – 15:45

3.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:55 – 16:35

4.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:45 – 17:25

5.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:35 – 18:15

6.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 18:25 – 19:05

Петък / 03.04.2020

1.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 13:30 – 14:10

2.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:20 – 15:00

3.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:10 – 15:50

4.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:00 – 16:40

5.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:50 – 17:30

6.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 17:40 – 18:20

Понеделник / 06.04.2020

1.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 14:15 – 14:55

2.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:05 – 15:45

3.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 15:55 – 16:35

4.  Уч.практика по машинна обработка (ЗПП /УчПр) Радуш С. Радев 16:45 – 17:25

Вторник / 07.04.2020

1.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 14:15 – 14:55

2.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 15:05 – 15:45

3.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 15:55 – 16:35

4.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 16:45 – 17:25

5.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 17:35 – 18:15

Сряда / 08.04.2020

1.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 14:15 – 14:55

2.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 15:05 – 15:45

3.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 15:55 – 16:35

4.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 16:45 – 17:25

5.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 17:35 – 18:15

Четвъртък / 09.04.2020

1.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 14:15 – 14:55

2.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 15:05 – 15:45

3.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 15:55 – 16:35

4.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 16:45 – 17:25

5.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 17:35 – 18:15

Петък / 10.04.2020

1.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 13:30 – 14:10

2.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 14:20 – 15:00

3.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 15:10 – 15:50

4.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 16:00 – 16:40

5.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 16:50 – 17:30

Вторник / 21.04.2020

1.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 14:15 – 14:55

2.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 15:05 – 15:45

3.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 15:55 – 16:35

4.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 16:45 – 17:25

5.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 17:35 – 18:15

Сряда / 22.04.2020

1.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 14:15 – 14:55

2.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 15:05 – 15:45

3.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 15:55 – 16:35

4.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 16:45 – 17:25

5.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 17:35 – 18:15

6.  История Билян С. Дъбев Кабинет 5 (Етаж 2) 18:25 – 19:05

Четвъртък / 23.04.2020

1.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 14:15 – 14:55

2.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 15:05 – 15:45

3.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 15:55 – 16:35

4.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 16:45 – 17:25

5.  Производствена практика (ЗПП /практ) Здравко С. Зиновиев 17:35 – 18:15