VIII клас

ПОНЕДЕЛНИК – VIII а клас

1. Английски езикООПА. Мустафовак-т 6
2. МатематикаООПН. Савовк-т 2
3. Биология и здр. образованиеООПГ. Димитровак-т 16
4. ПредприемачествоООПТ. Тодоровк-т 14
5. Български ез. и литератураООПГ. Стояновак-т 7
6. Физика и астрономияООПМ. Мариновак-т 8
7. Физическо възп. и спортООПС. Хасановф. с.
почивка от 14.14 до 14.45 часа
1. Физическо възп. и спортДП/ДрУПС. Хасановф. с.
2. Физическо възп. и спортДП/ДрУПС. Хасановф. с.

ВТОРНИК – VIII а клас

1. Английски езикООПА. Мустафовак-т 6
2. Физическо възп. и спортООПС. Хасановф. с.
3. География и икономикаООПТ. Тодоровк-т 14
4. Химия и опазване на ок. средаООПГ. Димитровак-т 16
5. МатериалознаниеРППГ. Боневак-т 8
6. Орг. на работата във фризьорски салонРППГ. Боневак-т 8
7. Инф. технологии (2 група)ООПБ. Алиевак-т 10

СРЯДА – VIII а клас

1. Хигиена във фризьорствотоРППГ. Боневак-т 5
2. Орг. на работата във фризьорски салонРППГ. Боневак-т 7
3. МатематикаООПН. Савовк-т 2
4. Физика и астрономияООПМ. Мариновак-т 8
5. История и цивилизацииООПБ. Дъбевк-т 5
6. Български ез. и литератураООПГ. Стояновак-т 7
7. Български ез. и литератураООПГ. Стояновак-т 7

ЧЕТВЪРТЪК – VIII а клас

1. Орг. на работата във фризьорски салонРППГ. Боневак-т 7
2. МатериалознаниеРППГ. Боневак-т 7
3. Професионална етикаООПГ. Боневак-т 7
4. Хигиена във фризьорствотоРППГ. Боневак-т 8
5. Английски езикООПА. Мустафовак-т 6
6. Английски езикООПА. Мустафовак-т 6
7. Инф. технологии (1 група)ООПБ. Алиевак-т 10

ПЕТЪК – VIII а клас

1. Български ез. и литератураООПГ. Стояновак-т 7
2. МатематикаООПН. Савовк-т 2
3. МузикаООПЛ. Лазаровк-т 9
4. История и цивилизацииООПБ. Дъбевк-т 5
5. ФилософияООПЕ. Шюкриевк-т 17
6. Час на класаООПЕ. Шюкриевк-т 17
почивка от 13.30 до 14.00 часа

ПОНЕДЕЛНИК – VIII б клас

1. ФилософияООПР. Борисовак-т 17
2. Англиски езикООПА. Мустафовак-т 6
3. Техническо чертанеРППР. Веселиновак-т 12
4. Техническо чертанеРППР. Веселиновак-т 12
5. Биология и здр. образованиеООПГ. Димитровак-т 16
6. ПредприемачествоООПТ. Тодоровк-т 14
7. Физика и астрономияООПМ. Мариновак-т 8
почивка от 14.15 до 14.45 часа

ВТОРНИК – VIII б клас

1. География и икономикаООПТ. Тодоровк-т 14
2. Английски езикООПА. Мустафовак-т 6
3. МатематикаООПМ. Мариновак-т 8
4. Физическо възп. и спортООПМ. Бузговф. с.
5. Балгарски ез. и литератураООПБ. Исмаиловак-т 11
6. Химия и опазване на ок. средаООПГ. Димитровак-т 16

СРЯДА – VIII б клас

1. МатематикаООПМ. Мариновак-т 8
2. Английски езикООПА. Мустафовак-т 6
3. Английски езикООПА. Мустафовак-т 6
4. История и цивилизацииООПБ. Дъбевк-т 5
5. Български ез. и литератураООПБ. Исмаиловак-т 11
6. Български ез. и литератураООПБ. Исмаиловак-т 11
7. Физика и астрономияООПМ. Мариновак-т 8

ЧЕТВЪРТЪК – VIII б клас

1. Техническо чертанеРППР. Веселиновак-т 14
2. Уч. пр-ка по ОПУ – РПП/Инф. технологииООПР. Радев/
Б. Алиева
к-т 10
3. Уч. пр-ка по ОУПРППР. Радев/
Р. Веселинова
раб.
4. Уч. пр-ка по ОУП РПП Р. Радев/
Р. Веселинова
раб.
5. Уч. пр-ка по ОУП РПП Р. Радев/
Р. Веселинова
раб.
6. Инф. технологии ООП/Уч. пр-ка по ОПУРППБ. алиева к-т 10/Р. Веселиновараб.
7. Физическо възп. и спортООПМ. Бузговф. с.
почивка от 14.15 до 14.45 часа
1. Физическо възп. и спорт ДП/ДрУП М. Бузгов ф. с.
2. Физическо възп. и спорт ДП/ДрУП М. Бузгов ф. с.

ПЕТЪК – VIII б клас

1. МатематикаООПМ. Мариновак-т 8
2. Обща електротехникаРППЛ. Трайковк-т 12
3. Български ез. и литератураООПБ. Исмаиловак-т 11
4. МузикаООПЛ. Лазаровк-т 9
5. История и цивилизацииООПБ. Дъбевк-т 5
6. Час на класаООПБ. Исмаиловак-т 11

ПОНЕДЕЛНИК – VIII в клас

1. ЕлектроенергетикаРППЛ. Трайковк-т 12
2. Физическо възп. и спортООПМ. Бузговф. с.
3. Английски езикООПА. Мустафовак-т 6
4. Български ез. и литератураООПГ. Стояновак-т 7
5. Физика и астрономияООПМ. Маринова к-т 8
6. Биология и здр. образованиеООПГ. Димитровак-т 16
7. ПредприемачествоООПТ. Тодоровк-т 14

ВТОРНИК – VIII в клас

1. ЕЧ РПП/Уч. пр-обраб. на материали (2 група)РППЛ. Трайков к-т 12/Р. Веселиновараб.
2. ЕЧ РПП/Уч. пр-обраб. на материали (2 група) РППЛ. Трайков к-т 12/Р. Веселинова раб.
3. Информ. тех. ООП/Уч. пр-обраб. на метериалиРППБ. Алиева к-т 10/Р. Веселиновараб.
4. МатематикаООПМ. Мариновак-т 8
5. Химия и опазване на ок. средаООПГ. Димитровак-т 16
6. Техническа механикаОтППР. Веселиновак-т 12
7. География и икономикаООПТ. Тодоровк-т 14
почивка от 14.15 до 14.45 часа
1. Физическо възп. и спортДП/ДрУПМ. Бузговф. с.
2. Физическо възп. и спорт ДП/ДрУП М. Бузгов ф. с.

СРЯДА – VIII в клас

1. Уч. пр-обраб. на материали/Ел. чертанеРППР. Радев/Л. Трайковк-т 12
2. Уч. пр-обраб. на материали/Ел. чертане РПП Р. Радев/Л. Трайков к-т 12
3. Уч. пр-обраб. на материали/Инф. технологии РППР. Радев/Б. Алиевак-т 10
4. Български ез. и литератураООПГ. Стояновак-т 7
5. Български ез. и литература ООПГ. Стоянова к-т 7
6. Физика и астрономияООПМ. Мариновак-т 8
7. История и цивилизацииООПБ. Дъбевк-т 5

ЧЕТВЪРТЪК – VIII в клас

1. Обща електотехникаРППЛ. Трайковк-т 12
2. МатематикаООПМ. Мариновак-т 8
3. Английски езикООПА. Мустафовак-т 6
4. Български ез. и литератураООПГ. Стояновак-т 7
5. Физическо възп. и спортООПМ. Бузговф. с.
6. История и цивилизацииООПБ. Дъбевк-т 5

ПЕТЪК – VIII в клас

1. Английски езикООПА. Мустафовак-т 6
2. Английски езикООПА. Мустафовак-т 6
3. МатематикаООПМ. Мариновак-т 8
4. ФилософияООПЕ. Шюкриевк-т 17
5. МузикаООПЛ. Лазаровак-т 9
6. Час на класаООПД. Стойчевк-т 9
почивка от 13.30 до 14.00 часа