VIII клас

VIII a

понеделник 1. Математика ООП Н. Савов к-т 2
2. География и икономика ООП Т.Тодоров к-т 14
3. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
4. Философия ООП Е. Шюкриев к-т 15
5. Английски език ООП А.Мустафова к-т 6
6. Химия и опазване на ок.среда ООП А.Адемова к-т 16
почивка от 13.25 до 13.55
1. Физическо възпитание и спорт ДП/ДрУП М. Бузгов ф.с.
2. Физическо възпитание и спорт ДП/ДрУП М. Бузгов ф.с.
вторник 1. Обща електр ./ Шевни маш. и съоръжения РПП Л. Трайков       к-т 12 / Н. Стоянова к-т 9
2. Математика ООП Н. Савов к-т 2
3. Уч.пр-ка по ОПУ- РПП/ Рисуване ОтПП Р. Радев                      / Н. Стоянова к-т 9
4. Уч.пр-ка по ОПУ /Уч.пр-ка по ШМС РПП Р. Радев                      / М.Петрова к-т 1
5. Уч.пр-ка по ОПУ /Уч.пр-ка по ШМС РПП Р. Радев                      / М.Петрова к-т 2
6. Уч.пр-ка по ОПУ /Уч.пр-ка по ШМС РПП Р. Радев                      / М.Петрова к-т 3
7. Спортни дейности-футбол М. Бузгов ф.с.
сряда 1. Български ез. и литература ООП Г. Дянкова к-т 13
2. Инф.технологии- ООП / Уч.пр-ка рисуване РПП Б. Алиева  к-т 10 / М. Петрова к-т 1
3. Техн.механика-ОтПП/ Уч.пр-ка рисуване РПП Ж. Живкова к-т 12 / М. Петрова к-т 1
4. Физика и астрономия ООП М. Маринова к-т 8
5. Физическо възп. и спорт ООП М. Бузгов ф-с
6. Ел. чертане РПП / Инф. технологии ООП Л. Трайков       к-т 12 / Б. Алиева к-т 10
7. Ел. чертане РПП / Рисуване РПП Л. Трайков    к-т 12   /Н. Стоянова к-т 9
четвъртък 1. Изобразително изкуство РПП Н. Стоянова к-т 9
2. Английски език ООП А. Мустафова к-т 6
3. Английски език ООП А. Мустафова к-т 6
4. Математика ООП Н. Савов к-т 2
5. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
6. Предприемачество ООП С. Колев к-т 8
7. Български ез. и литература ООП Г. Дянкова к-т 13
петък 1. Физическо възпитание и спорт ООП М. Бузгов ф-с
2. Физика и астрономия ООП М. Маринова к-т 8
3. Английски език ООП А. Мустафова к-т 8
4. Биология и здр. образование ООП Г. Димитрова к-т 16
5. Български ез. и литература ООП Г. Дянкова к-т 13
6. Български ез. и литература ООП Г. Дянкова к-т 13
7. Час на класа ООП Г. Димитрова к-т 16

VIII б

понеделник 1. География и икономика ООП Т.Тодоров к-т 14
2. Математика ООП Н. Савов к-т 2
3. Философия ООП Е. Шюкриев к-т 15
4. Химия и опазване на ок.среда ООП А.Адемова к-т 16
5. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
6. Български ез. и литература ООП Г. Дянкова к-т 13
вторник 1. Математика ООП Н. Савов к-т 2
2. Изобразително изкуство ООП Н. Стоянова к-т 9
3. Английски език ООП А. Мустафова к-т 6
4. Български ез. и литература ООП Г. Дянкова к-т 13
5. Български ез. и литература ООП Г. Дянкова к-т 13
6. Обща електротехника РПП Р. Веселинова к-т 3
почивка от 13.25 до 13.55
1. Физическо възпитание и спорт ДП/ДрУП С. Хасанов ф.с.
2. Физическо възпитание и спорт ДП/ДрУП С. Хасанов ф.с.
сряда 1. Уч.пр-ка по ОПУ- РПП   /  Техн.чертане РПП Р. Радев    / Ж. Живкова к-т 12
2. Уч.пр-ка по ОПУ- РПП   /  Техн.чертане РПП Р. Радев    / Ж. Живкова к-т 12
3. Уч.пр-ка по ОПУ- РПП   /  Инф.технологии ООП Р. Радев    / Б. Алиева к-т 10
4. Уч.пр-ка по ОПУ- РПП   /  Техн.чертане ОтПП Р. Радев    / Ж. Живкова к-т 15
5. Физика и астрономия ООП М. Маринова к-т 8
6. Английски език ООП А. Мустафова к-т 6
7. Английски език ООП А. Мустафова к-т 6
почивка от 14,15 до 14,45
1. Спортни дейности-футбол С. Хасанов ф.с.
четвъртък 1. Физическо възпитание и спорт ООП С. Хасанов ф.с.
2. Техн.чертане – ОтПП   / Уч.пр-ка по ОПУ РПП Ж. Живкова  к-т 12 / Р. Веселинова
3. Инф. Технологии – ООП / Уч.пр-ка по ОПУ РПП Б. Алиева  к-т 10 /  Р. Веселинова
4. Техн.чертане – РПП  / Уч.пр-ка по ОПУ РПП Ж. Живкова  к-т 12 /  Р. Веселинова
5. Техн.чертане – РПП  / Уч.пр-ка по ОПУ РПП Ж. Живкова  к-т 12 /  Р. Веселинова
6. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
7. Предприемачество ООП С. Колев к-т 8
петък 1. Математика ООП Н. Савов к-т 2
2. Български ез. и литература ООП Г. Дянкова к-т 13
3. Физика и астрономия ООП М. Маринова к-т 8
4. Физическо възпитание и спорт ООП С. Хасанов ф.с.
5. Биология и здр. образование ООП Г. Димитрова к-т 16
6. Английски език ООП А. Мустафова к-т 6
7. Час на класа ООП Р. Веселинова к-т 8