VIII a VIII б VIII в
понеделник 1. История и цивилизация понеделник 1. Български език и литература понеделник 1. Физическо възпитание и спорт
2. Математика 2. Български език и литература 2. Предприемачество
3 Английски език 3. Химия и опазване на околната среда 3. Химия и опазване на околната среда
4. Химия и опазване на околната среда 4. Предприемачество 4. Електротехническо чертане/  Учебна практика по общопрофесионални умения
5 Физическо възпитание и спорт 5. Обща електротехника 5. Електротехническо чертане/  Учебна практика по общопрофесионални умения
6. Теория и методика на играта 6. Математика 6. Материалознание                  /  Учебна практика по общопрофесионални умения
7. Информационни технологии 7.                                             /  Учебна практика по общопрофесионални умения
вторник 1 Английски език вторник 1. Математика вторник 1. Обща електротехника/ Материали и заготовки
2. Български език и литература 2. Информационни технологии 2. История и цивилизация
3. Български език и литература 3. Обща електротехника 3. Физика и астрономия
4. География и икономика 4. Изобразително изкуство 4. Математика
5. Биология и здравно образование 5. Физика и астрономия 5. Английски език
6. Физика и астрономия 6. Биология и здравно образование 6. Английски език
7. Информационни технологии 7. История и цивилизация
сряда 1. Предприемачество сряда 1. Физическо възпитание и спорт сряда 1. Български език и литература
2. Философия 2. Основи на техническото чертане 2. Български език и литература
3. Математика 3. Основи на техническото чертане 3. Биология и здравно образование
4. Биология и здравно образование 4. Български език и литература 4. География и икономика
5 Английски език 5. Български език и литература 5. Изобразително изкуство
6. Изобразително изкуство 6. Математика 6. Физическо възпитание и спорт
7. Физическо възпитание и спорт 7. Биология и здравно образование 7. Информационни технологии
почивка от 14.35 до 15.00 почивка от 14.35 до 15.00
1. Спортни дейности-волейбол 1. Спортни дейности-футбол
четвъртък 1. Детска психология четвъртък 1.  Учебна практика по общопрофесионални умения четвъртък 1. История и цивилизация
2. Учебна практика по  Детска психология 2. Учебна практика по общопрофесионални умения 2. Математика
3. Английски език 3.  Учебна практика по общопрофесионални умения 3. Английски език
4. Математика 4. География и икономика 4. Английски език
5. История и цивилизация 5. Английски език 5. Биология и здравно образование
6. Професионална етика 6. Английски език 6. Български език и литература
7.Теория и методика на играта 7. Български език и литература
почивка от 14.35 до 15.00
1. Спортни дейности-футбол
петък 1. Физическо възпитание и спорт петък 1. История и цивилизация петък 1. Математика
2. Български език и литература 2. Техническо чертане 2. Учебна практика по обработка на материали / Информационни технологии
3. Български език и литература 3. Философия 3. Учебна практика по обработка на материали / Материалознание
4. Учебна практика по теория и методика на играта 4. Физическо възпитание и спорт 4. Учебна практика по обработка на материали / Материалознание
5. Учебна практика по теория и методика на играта 5. Английски език 5. Учебна практика по обработка на материали / Обща електротехника
6. Учебна практика по теория и методика на играта 6. Английски език 6. Философия
7. Час на класа 7. Час на класа 7. Час на класа