IX клас

IХ a

понеделник 1. Английски език ООП С. Колев к-т 5
2. Здр. и безопасни условия на тлруд ООП Ж. Живкова к-т 12
3. Математика ООП Н. Савов к-т 2
4. Физика и астрономия ООП М.Маринова к-т 8
5. Руски език ООП Б. Исмаилова к-т 11
6. Физическо възп. и спорт ООП С. Хасанов ф.с.
7. Спортни дейности-волейбол С. Хасанов ф.с.
вторник 1. География и икономика ООП Т.Тодоров к-т 14
2. Философия ООП Е. Шюкриев к-т 15
3. Физическо възп. и спорт ООП С. Хасанов ф.с.
4. Биология и здр. образование ООП Г. Димитрова к-т 16
5. Английски език ООП С. Колев к-т 6
6. Химия и опазване на ок.среда ООП А.Адемова к-т 6
7. Инф. технологии – ООП / –––––––––– Б. Алиева к-т 10
сряда 1. История и цивилизация ООП Е. Шюкриев к-т 15
2. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
3. Развитие на фризьорството РПП В. Станимирова фр.с.
4. Въведение във фризьорството РПП В. Станимирова фр.с.
5. Материалознание СПП В. Станимирова фр.с.
6. Уч.пр-ка по въведение в стилистиката РПП В. Станимирова фр.с.
7. Руски език ООП Б. Исмаилова к-т 11
четвъртък 1. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
2. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
3. Рисуване РПП Н. Стоянова к-т 9
4. Рисуване РПП Н. Стоянова к-т 9
5. История и цивилизация ООП Е. Шюкриев к-т 15
6. Математика ООП Н. Савов к-т 2
7. –––––––––––/ Инф. технологии ООП Б. Алиева к-т 10
петък 1. Материалознание СПП В. Станимирова фр.с.
2. Развитие на фризьорството РПП В. Станимирова фр.с.
3. Уч.пр-ка по въведение във фризьорството РПП В. Станимирова фр.с.
3. Уч.пр-ка по ИПТ за работа във фризьорството РПП В. Станимирова фр.с.
5. Математика ООП Н. Савов к-т 2
6. Изобразително изкуство ООП Н. Стоянова к-т 9
7. Час на класа Е. Шюкриев к-т 15

IХ б

понеделник 1. Двигатели с вътрешно горене РПП Р. Вселинова к-т 6
2. Физика и астрономия ООП М.Маринова к-т 8
3. Автоматизация РПП Ж. Живкова к-т 12
4. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
5. Математика ООП Б.Алиева к-т 10
6. Руски език ООП Б. Исмаилова к-т 11
7. –––––––––––- / Инф.технологии ООП Б.Алиева к-т 10
вторник 1. Философия ООП Е. Шюкриев к-т 15
2. География и икономика ООП Т.Тодоров к-т 14
3. Руски език ООП Б. Исмаилова к-т 11
4. Техническа механика РПП Ж. Живкова к-т 12
5 Химия и опазване на ок.среда ООП А.Адемова к-т 16
6. Здр. и безопасни условия на тлруд ООП Ж. Живкова к-т 12
7. Биология и здр. образование ООП Г. Димитрова к-т 16
сряда 1. Двигатели с вътрешно горене РПП Р. Вселинова к-т 3
2. Български ез. и литература ООП Б. Исмаилова к-т 11
3. Български ез. и литература ООП Б. Исмаилова к-т 11
4. Устройство на МПС РПП Д. Стойчев к-т 3
5. Английски език ООП А. Мустафова к-т 6
6. Физическо възп. и спорт ООП С. Хасанов ф.с.
7. Инф.технологии ООП / ––––––––– Б.Алиева к-т 10
четвъртък 1. Английски език ООП А. Мустафова к-т 6
2. Уч.пр-ка по ОМ РПП Ст.Стефанов / Р. Радев
3. Уч.пр-ка по ОМ РПП Ст.Стефанов / Р. Радев
4. Уч.пр-ка по ОМ РПП Ст.Стефанов / Р. Радев
5.  Уч.пр-ка по ОМ РПП Ст.Стефанов / Р. Радев
6. Математика ООП Б.Алиева к-т 10
7. Спортни дейности-футбол С. Хасанов ф.с.
петък 1. Български ез. и литература ООП Б. Исмаилова к-т 11
2. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
3. Изобразително изкуство ООП Н. Стоянова к-т 9
4. Материалознание ОтПП Ж. Живкова к-т 12
5. Математика ООП Б.Алиева к-т 10
6. Физическо възп. и спорт ООП С. Хасанов ф.с.
7. Час на класа Б. Исмаилова к-т 11

IХ в

понеделник 1. Физика и астрономия ООП М.Маринова к-т 8
2. Инф. технологии -ООП / Уч.пр-ка по ОПУ РПП Б. Алиева  к-т 10 / Р. Веселинова
3. Уч.пр-ка по ОПУ РПП Р. Веселинова / Р. Радев
4. Уч.пр-ка по ОПУ РПП Р. Веселинова / Р. Радев
5. Уч.пр-ка по ОПУ РПП Р. Веселинова / Р. Радев
6. Уч.пр-ка по ОПУ- РПП /  Инф. технологии ООП Р. Веселинова / б. Алиева к-т 10
7. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
вторник 1. Химия и опазване на ок.среда ООП А.Адемова к-т 6
2. Здр. и безопасни условия на тлруд ООП Ж. Живкова к-т 12
3. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
4. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
5. Философия ООП Е. Шюкриев к-т 15
6. Биология и здр. образование ООП Г. Димитрова к-т 16
7. География и икономика ООП Т.Тодоров к-т 14
сряда 1. Изобразително изкуство ООП Н. Стоянова к-т 9
2. Физическо възп. и спорт ООП М. Бузгов ф-с
3. Математика ООП М.Маринова к-т 8
4. Английски език ООП С. Колев к-т 2
5. Руски език ООП Б. Исмаилова к-т 11
6. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
четвъртък 1. Уч.пр-ка по ОМ ОтПП Р.Веселинова / Р. Радев
2. Математика ООП М.Маринова к-т 8
3. Ел.материали РПП Л. Трайков к-т 12
4. Физическо възп. и спорт ООП М. Бузгов ф-с
5. Руски език ООП Б. Исмаилова к-т 11
6. Електроенергетика РПП Л. Трайков к-т 12
7. Спортни дейности-футбол М. Бузгов ф-с
петък 1. Електротехника ОтПП Л. Трайков к-т 12
2. Английски език ООП С. Колев к-т 13
3. Електротехника РПП Л. Трайков к-т 12
4. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
5. Математика ООП М.Маринова к-т 8
6. Ел.материали РПП Л. Трайков к-т 12
7. Час на класа Д. Стойчев к-т 3