IХ a IХ б
понеделник 1.  Учебна практика по общопрофесионални умения / Учебна практика по шевни машини понеделник 1. Английски език
2.  Учебна практика по общопрофесионални умения / Учебна практика по шевни машини 2. Български език и литература
3. Учебна практика по общопрофесионални умения / Учебна практика по шевни машини 3. Устройство на МПС
4. Учебна практика по общопрофесионални умения / Учебна практика по шевни машини 4.Философия
5. Английски език 5.  Химия и опазване на околната среда
6 Химия и опазване на околната среда 6. Двигатели с вътрешно горене
вторник 1. Учебна практика по обработка на материали / Декоративно рисуване вторник 1. Учебна практика по обработка на материали   / Информационни технологии
2. Електроенергетика / Декоративно рисуване 2. Учебна практика по обработка на материали
3. Математика 3. Учебна практика по обработка на материали
4. Руски език 4. Учебна практика по обработка на материали
5. Руски език 5. Информационни технологии   /   Учебна практика по обработка на материали
6. История и цивилизация 6. Физическо възпитание и спорт
7. Спортни дейности-волейбол
сряда 1. Електротехнически материали / Компоозиция сряда 1. Математика
2. Електроенергетика / Информационни технологии 2. Български език и литература
3. Философия 3. Български език и литература
4. Математика 4. История и цивилизация
5. История и цивилизация 5. Биология и здравно образование
6. Информационни технологии / История на изкуството 6. Английски език
7. Физическо възпитание и спорт 7. География и икономика
четвъртък 1. Математика четвъртък 1. Руски език
2. Електротехника / Учебна практика по скулптура 2. Руски език
3. Електротехнически материали / Учебна практика по рисуване 3. Музика
4. Музика 4. Техническа механика
5. Български език и литература 5. Математика
6. Английски език 6. Физическо възпитание и спорт
7. Биология и здравно образование 7. Материалознание
почивка от 14.35 до 15.00
1. Спорни дейности-футбол
петък 1. Физика и астрономия петък 1. Автоматизация
2. Физическо възпитание и спорт 2. История и цивилизация
3. География и икономика 3. Математика
4 Химия и опазване на околната среда 4. Двигатели с вътрешно горене
5. Български език и литература 5. Физика и астрономия
6. Български език и литература 6. Химия и опазване на околната среда
7. Час на класа 7. Час на класа