IX клас

IХ a

понеделник 1. Физика и астрономия ООП М.Маринова к-т 8
2. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
3. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
4. Философия ООП Е. Шюкриев к-т 17
5. Математика ООП Н. Савов к-т 2
6. Физическо възп. и спорт ООП М. Бузгов ф.с.
почивка от 13.30 до 14,00
1. Хореография ДП/ДрУП Л.Лазаров
2. Хореография ДП/ДрУП Л.Лазаров
вторник 1. Физическо възп. и спорт ООП М. Бузгов ф.с.
2. Химия и опазване на ок.среда ЗОП Г. Димитрова к-т 16
3. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к- т 7
4. Руски език ООП Б. Исмаилова к-т 11
5. Шевни маш. и съорж. /Осн. на възп. РПП Н. Стоянова к-т 9  /А. Дойчева к-т 17
6. Композиция / Проф. етика ОтПП Н. Стоянова к-т 9  /А. Дойчева к-т 17
7. Уч.пр. рисуване/ Детска психология СПП М. Петрова раб. 1/ Р. Игнатова к-т 17
сряда 1. Изобразително изкуство ООП Н. Стоянова к-т 9
2. Биология и здр. образование ООП Г. Димитрова к-т 16
3. Шевни маш. и съоръжения РПП/ Детска псих. СПП Н.Стоянова к-т 9/ Р.Игнатова к-т 17
4. Математика ООП Н. Савов к-т 2
5. Английски език ООП А. Мустафова к-т 6
6. Английски език ООП А. Мустафова к-т 6
7. Английски език ООП А. Мустафова к-т 6
четвъртък 1. Математика ООП Н. Савов к-т 2
2. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
3. Дизайн на облек. СПП  / Информ. Техн. ООП Н. Стоянова к-т 9/ Б. Алиева к-т 10
4. Химия и опазване на ок.среда ЗОП Г. Димитрова к-т 16
5. Информ. Техн. ООП/ Уч.пр. Детска псих. СПП  Б. Алиева к-т 10/А .Дойчева к-т 17
6. Материалознание СПП/ Осн. на възп. РПП Н. Стоянова к-т 9/ А. Дойчева к-т 17
7. Английски език ООП А. Мустафова к-т 5
петък 1. География и икономика ООП Т.Тодоров к-т 14
2. Руски език ООП Б. Исмаилова к-т 11
3. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 9
4. Английски език ООП А. Мустафова к- т 6
5. Английски език ООП А. Мустафова к- т 6
6. Час на класа ООП А. Мустафова к-т 6

IХ б

понеделник 1. Руски език ООП Б. Исмаилова к-т 11
2. Философия ООП Р. Борисова к-т 17
3. Физика и астрономия ООП М.Маринова к-т 8
4. Физическо възп. и спорт ООП М. Бузгов ф.с.
5. Материалознание ОтПП Р. Вселинова к-т 12
6. Автоматизация РПП М. Петрова к-т 1
7. Инф.технологии  – II група ООП Б.Алиева к-т 10
вторник 1. Български ез. и литература ЗОП Г. Стоянова к-т 7
2. Български ез. и литература ЗОП Г. Стоянова к-т 7
3. Химия и опазване на ок.среда ЗОП Г. Димитрова к-т 16
4. Уч.пр Обработка на материали РПП З. Зиновиев/ Р. Радев раб.
5. Уч.пр Обработка на материали РПП З. Зиновиев/ Р. Радев раб.
6. Уч.пр Обработка на материали РПП З. Зиновиев/ Р. Радев раб.
7. Уч.пр Обработка на материали РПП З. Зиновиев/ Р. Радев раб.
сряда 1. Български ез. и литература ЗОП Г. Стоянова к-т 7
2. Математика ООП М.Маринова к-т 8
3. Биология и здр. образование ООП Г. Димитрова к-т 16
4. Изобразително изкуство ООП Н. Стоянова к-т 9
5. Двигатели с вътрешно горене РПП Д. Стойчев к-т 3
6. Физическо възп. и спорт ООП М. Бузгов ф.с.
7. Инф.технологии  – II група ООП Б.Алиева к-т 10
четвъртък 1. Английски език ООП С. Колев к-т 6
2. Английски език ООП С. Колев к-т 6
3. Устройство на МПС РПП Д. Стойчев к-т 3
4. Двигатели с вътрешно горене РПП Д. Стойчев к-т 3
5. Математика ОПП М. Маринова к-т 8
6, Химия и опазване на ок. Среда ООП Г. Димитрова к-т 16
7. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
петък 1. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
2. Математика ООП М.Маринова к-т 8
3. Материалознание ОтПП Р. Веселинова к-т 12
4. Руски език ООП Б. Исмаилова к-т 11
5. География и икономика ООП Т.Тодоров к-т 14
6. Час на класа ООП М.Маринова к-т 8

IХ в

понеделник 1. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
2. Физика и астрономия ООП М.Маринова к-т 8
3. Изобразително изкуство ООП Н. Стоянова к-т 9
4. Математика ООП Н. Савов к-т 2
5. Физическо възп. и спорт ООП С. Хасанов ф.с.
6. Руски език ООП Б. Исмаилова к-т 11
7. Философия ООП Е. Шюкриев к-т 17
вторник 1. Химия и опазване на ок.среда ООП Г. Димитрова к-т 16
2. Уч.пр Обработка на материали ОтПП/ ИТ ООП Р. Радев / Б.Алиева к-т 10
3. Електротехника РПП Л. Трайков к-т 12
4. Електротехн. материали РПП Л. Трайков к- т 12
5. Физическо възп. и спорт ООП С. Хасанов ф.с.
6. Математика ООП Н. Савов к-т 2
сряда 1. Биология и здр. образование ООП Г. Димитрова к-т 16
2. Английски език ООП С. Колев к-т 2
3. Електротехн.матерали РПП Л. Трайков к-т 12
4. Уч.пр общопрофесионални умения РПП Р.Радев / Р. Веселинова раб.
5. Уч.пр общопрофесионални умения РПП Р.Радев / Р. Веселинова раб.
6. Уч.пр общопрофесионални умения РПП Р.Радев / Р. Веселинова раб.
7. Уч.пр общопрофесионални умения РПП Р.Радев / Р. Веселинова раб.
четвъртък 1. ИТ  ООП/ Уч.пр обработка на материали РПП  Б.Алиева к-т 10 /З. Зиновиев раб.
2. Руски език ООП Б. Исмаилова к-т 11
3. Математика ООП Н. Савов к-т 2
4. История и цивилизация ООП Б. Дъбев к-т 5
5. Химия и опазване на ок.среда ООП Г. Димитрова к-т 16
6. Електротехника РПП Л. Трайков к-т 12
7. Електроенергетика РПП Л. Трайков к-т 12
петък 1. Английски език ООП С. Колев к-т 13
2. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
3. География и икономика ООП Т.Тодоров к-т 14
4. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
5. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
6. Час на класа ООП Т. Тодоров к-т 14