Х клас

X а X б
понеделник 1. Уч.пр ТО ЗПП  / Техническа механика ЗПП М. Петрова к-т 1/Р. Веселинова к-т 2 понеделник 1. Физическо възп. и спорт ЗП С. Хасанов ф.с.
2. Уч.пр ТО ЗПП / Електротехника ЗПП М. Петрова к-т 1/ Л. Трайков к-т 12 2. Икономика ЗПП Б. Алиева к-т 10
3. Уч.пр ХООА ЗПП  / Уч.пр. Електромонтажна ЗПП М. Петрова к-т 1/ Л. Трайков к-т 12 3. Английски език ЗП С. Колев к-т 5
4. Тенх. на обл  ЗПП   / Уч.пр. Електромонтажна ЗПП Н.Стоянова к-т9/ Л. Трайков к-т 12 4. Английски език ЗП С. Колев к-т 6
5. ХООА ЗПП    / Уч.пр. Електромонтажна ЗПП Н.Стоянова к-т9/ Л. Трайков к-т 12 5. Двиг.с вътрешно горене ЗП Д. Стойчев к-т 3
6. Икономика ЗПП Б. Алиева к-т 10 6. Техническа механика ЗПП Р. Веселинова к-т 12
7. Тенх. на обл  ЗПП  / Техническа механика ЗПП Н.Стоянова к-т9/ Р. Веселинова к-т 12 7. Руски език ЗП Б. Исмаилова к-т 11
вторник 1. История и цивилизация ЗП Б.Дъбев к-т 5 вторник 1. Руски език ЗП Б. Исмаилова к-т 11
2. География и икономика ЗП Т. Тодоров к-т 14 2. Руски език ЗП Б. Исмаилова к-т 11
3. Български ез. и литература ЗП Г.Дянкова к-т 13 3. История и цивилизация ЗП Б.Дъбев к-т 5
4. Български ез. и литература ЗП Г.Дянкова к-т 13 4. География и икономика ЗП Т. Тодоров к-т 14
5. ИТ  ЗП            / Техническа механика ЗПП Б. Алиева к-т 10/ Р. Веселинова к-т 12 5. Български ез. и литература ЗП Г. Стоянова к-т 7
6. Английски език ЗП С. Колев к-т 6 6. Икономика ЗПП Б. Алиева к-т 10
7. Английски език ЗП С. Колев к-т 6
сряда 1. Руски език ОП Б. Исмаилова к-т 11 сряда 1. Физическо възп. и спорт ЗП С. Хасанов ф.с.
2. История и цивилизация ЗП Б.Дъбев к-т 5 2. География и икономика ЗП Т. Тодоров к-т 14
3. География и икономика ЗП Т. Тодоров к-т 14 3. История и цивилизация ЗП Б.Дъбев к-т 5
4. Биология и здр. образование ЗП Г. Димитрова к-т 16 4. Двиг.с вътрешно горене ЗП Д. Стойчев к-т 3
5. Етика и право ЗП Е. Шюкриев к-т 17 5. Математика ЗП Н. Савов к-т 2
6. Уч.пр.Скулптура ЗПП / ИТ ЗП М. Петрова к-т1/ Б. Алиева к-т 10 6. Биология и здр. образование ЗП Г. Димитрова к-т 16
7.Уч.пр.Скулптура ЗПП /Електротехника ЗПП М. Петрова к-т1/ Л. Трайков к-т 12 7. Етика и право ЗП Е. Шюкриев к-т 17
четвъртък 1. Химия и опазване на ок.среда ЗП Г. Димитрова к-т 12 четвъртък 1 Физика и астрономия ЗП М.Маринова к-т 8
2. Математика ЗП Н. Савов к-т 2 2. Техническа механика ЗПП Р. Веселинова к-т 12
3 Физика и астрономия ЗП М.Маринова к-т 8 3. Химия и опазване на ок.среда ЗП Г. Димитрова к-т 16
4. Физическо възп. и спорт ЗП С. Хасанов ф.с. 4. Руски език ЗП Б. Исмаилова к-т 11
5. Руски език ЗП Б. Исмаилова к-т 11 5. Български ез. и литература ЗП Г. Стоянова к-т 7
6. Руски език ЗП Б. Исмаилова к-т 11 6. Български ез. и литература ЗП Г. Стоянова к-т 7
7. Математика ЗП Н. Савов к-т 2
петък 1. Руски език ЗП Б. Исмаилова к-т 11 петък 1. Уч. пр. двигатели с вътрешно горене ЗПП Здр. Зиновиев / Р. Радев раб.
2. Физическо възп. и спорт ЗП С. Хасанов ф.с. 2. Уч. пр. двигатели с вътрешно горене ЗПП Здр. Зиновиев / Р. Радев раб.
3. Икономика ЗПП Б. Алиева к-т 10 3. Уч. пр. двигатели с вътрешно горене ЗПП Здр. Зиновиев / Р. Радев раб.
4. Български ез. и литература ЗП Г.Дянкова к-т 13 4. Уч. пр. двигатели с вътрешно горене ЗПП Здр. Зиновиев / Р. Радев раб.
5. Математика ЗП Н. Савов к-т 2 5. Информационни технологии ЗП Б. Алиева к-т 10
6. Час на класа ЗП М. Петрова к-т 1 6. Час на класа ЗП Н. Савов к-т 2