X а X б X в
понеделник 1. Математика понеделник 1. Икономика понеделник 1. Химия и опазване на околната среда
2. Технология на специалността 2. История и цивилизация 2. Философия
3. Учебна практика по техники за стилизиране и третиране на коса 3. География и икономика 3. Електротехника
4. Учебна практика по технология на специалността 4. Електротехника 4. Английски език
5. Учебна практика по технология на специалността 5. Български език и литература 5. Български език и литература
6. Физика и астрономия 6. Информационни технологии / Учебна практика по общопрофесионални умения 6. Руски език
7. Спортни дейности – Волейбол 7. …………….…………………….. / Учебна практика по общопрофесионални умения 7. Руски език
почивка от 14,35 до 15.00
1. Спортни дейности-Футбол
вторник 1. Химия и опазване на околната среда вторник 1. География и икономика вторник 1. История и цивилизация
2. Биология и здравно образование 2. Физика и астрономия 2. Икономика
3. Български език и литература 3. Двигатели с вътрешно горене 3. География и икономика
4. Български език и литература 4. Математика 4. Физическо възпитание и спорт
5. История и цивилизация 5. Физическо възпитание и спорт 5. Математика
6. География и икономика 6.  Учебна практика по общопрофесионални умения / Информационни технологии 6. Философия
7. Физика и астрономия 7.  Учебна практика по общопрофесионални умения …………………………..
почивка от 14,35 до 15.00
1. Спортни дейности-Футбол
сряда 1. Химия и опазване на околната среда сряда 1. Английски език сряда 1. История и цивилизация
2. География и икономика 2. Физическо възпитание и спорт 2. Химия и опазване на околната среда
3. Информационни технологии 3. История и цивилизация 3. Физика и астрономия
4. Физическо възпитание и спорт 4. Български език и литература 4. Български език и литература
5. Философия 5. Български език и литература 5. Български език и литература
6. История и цивилизация 6. Химия и опазване на околната среда 6. География и икономика
7. Икономика
четвъртък 1. Музика четвъртък 1. Биология и здравно образование четвъртък 1. Информационни технологии / Техническо чертане
2. Учебна практика по фризьорство 2. История и цивилизация 2. Музика
3. Учебна практика по фризьорство 3. Химия и опазване на околната среда 3. История и цивилизация
4. Философия 4. Английски език 4. Биология и здравно образование
5. Руски език 5. Музика 5. Физика и астрономия
6. Руски език 6. Философия 6. География и икономика
7. Български език и литература 7. География и икономика 7. Английски език
петък 1. Английски език петък 1. Математика петък 1. Биология и здравно образование
2. Английски език 2. Физика и астрономия 2. Учебна практика по електрически измервания
3. История и цивилизация 3. Биология и здравно образование 3. Учебна практика по електрически измервания
4. География и икономика 4. Философия 4. Математика
5. Биология и здравно образование 5. Руски език 5. Физическо възпитание и спорт
6. Математика 6. Руски език 6.  Техническо чертане      /          Информационни технологии
7. Час на класа 7. Час на класа 7. Час на класа