Х клас

X а

понеделник 1. Законодателна и социална практика ОтПП Е. Шюкриев к-т 15
2. Семейна педагогика СПП Е. Шюкриев к-т 15
3. Английски език ООП А. Мустафова к-т 6
4. Физическо възп. и спорт ООП М. Бузгов ф-с
5. Физика и астрономия ООП М.Маринова к-т 8
6. Математика ООП Н. Савов к-т 2
7. География и икономика ООП Т. Тодоров к-т 14
вторник 1. Философия ООП Р. Панайотова к-т 17
2. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
3. Биология и здр. образование ООП Г. Димитрова к-т 16
4. Физика и астрономия ООП М.Маринова к-т 8
5. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
6. Производствена практика СПП А. Дойчева
7. Производствена практика СПП А. Дойчева
сряда 1. Химия и опазване на ок.среда ООП А.Адемова к-т 6
2. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
3. Икономика ОтПП Т. Тодоров к-т 14
4. География и икономика ООП Т. Тодоров к-т 14
5. Философия ООП Р. Панайотова к-т 17
6. Психология на зависимостите РПП А. Дойчева к-т 17
7. Физическо възп. и спорт ООП М. Бузгов ф-с
четвъртък 1. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
2. Руски език ООП Б. Исмаилова к-т 11
3. Руски език ООП Б. Исмаилова к-т 11
4. Биология и здр. образование ООП Г. Димитрова к-т 16
5. Химия и опазване на ок.среда ООП А.Адемова к-т 13
6. Андрагогия РПП А. Дойчева к-т 17
7. Психология на зависимостите РПП А. Дойчева к-т 17
почивка от 14,15 до 14,45
1. Спортни дейности-волейбол М. Бузгов ф.с.
петък 1. Английски език ООП А. Мустафова к-т 6
2. Математика ООП Н. Савов к-т 2
3. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
4. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
5. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
6. Музика ООП А. Адемова к-т 16
7. Час на класа А. Мустафова к-т 6

X б

понеделник 1. Руски език ООП Б. Исмаилова к-т 11
2. Руски език ООП Б. Исмаилова к-т 11
3. География и икономика ООП Т. Тодоров к-т 14
4. Електротехника ОтПП Л. Трайков к-т 12
5. Английски език ООП С. Колев к-т 7
6. Физика и астрономия ООП М.Маринова к-т 8
7. Музика ООП А. Адемова к-т 16
вторник 1. Математика ООП М.Маринова к-т 8
2. Биология и здр. образование ООП Г. Димитрова к-т 16
3. Физика и астрономия ООП М.Маринова к-т 8
4. Икономика ОтПП Т. Тодоров к-т 14
5. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
6. Английски език ООП С. Колев к-т 2
7. Философия ООП Е. Шюкриев к-т 15
сряда 1. Физическо възп. и спорт ООП М. Бузгов ф-с
2. Химия и опазване на ок.среда ООП А.Адемова к-т 6
3. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
4. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
5. География и икономика ООП Т. Тодоров к-т 14
6. Производствена практика СПП Р. Веселинова   / Ст. Стефанов
7. Производствена практика СПП Р. Веселинова   / Ст. Стефанов
почивка от 14,15 до 14,45
1. Спортни дейности-футбол М. Бузгов ф.с.
четвъртък 1. Математика ООП М.Маринова к-т 8
2. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
3. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
4. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
5. Биология и здр. образование ООП Г. Димитрова к-т 16
6. Химия и опазване на ок.среда ООП А.Адемова к-т 16
7. Философия ООП Е. Шюкриев к-т 15
петък 1. История и цивилизация ООП Б.Дъбев к-т 5
2. Физическо възп. и спорт ООП М. Бузгов ф-с
3. Уч. пр-ка по ОПУ ОтПП Р. Радев / Р. Веселинова
4. Уч. пр-ка по ОПУ ОтПП Р. Радев / Р. Веселинова
5.  Уч. пр-ка по ОПУ ОтПП Р. Радев / Р. Веселинова
6. Двигатели с вътрешно горене РПП Р. Вселинова к-т 12
7. Час на класа Б. Дъбев к-т 5

X в

понеделник 1. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
2. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
3. Физика и астрономия ООП М.Маринова к-т 8
4. География и икономика ООП Т. Тодоров к-т 14
5. Електротехника ОтПП Л. Трайков к-т 12
6. Производствена практика СПП Л. Трайков  / Ст. Стефанов
7. Производствена практика СПП Л. Трайков  / Ст. Стефанов
вторник 1. Биология и здр. образование ООП Г. Димитрова к-т 16
2. Физика и астрономия ООП М.Маринова к-т 8
3. Английски език ООП С. Колев к-т 5
4. Философия ООП Е. Шюкриев к-т 15
5. Физическо възп. и спорт ООП М. Бузгов ф-с
6. История и цивилизация ООП Т. Тодоров к-т 14
7. Уч.пр-ка по ел.измерв.-РПП / Техн.чертане ОтПП Ст. Стефанов / Ж. Живкова к-т 12
почивка от 14,15 до 14,45
1. Спортни дейности-футбол М. Бузгов ф.с.
сряда 1. Математика ООП Н. Савов к-т 2
2. География и икономика ООП Т. Тодоров к-т 14
3. Химия и опазване на ок.среда ООП А.Адемова к-т 6
4. Български ез. и литература ООП Г. Стоянова к-т 7
5. Техн.чертане – ОтПП / Уч.пр-ка по ел.измерв. РПП Ж. Живкова  к-т 12 / Р. Веселинова
6. Английски език ООП С. Колев к-т 2
7. История и цивилизация ООП Т. Тодоров к-т 14
четвъртък 1. Електротехника ОтПП Л. Трайков к-т 12
2. Биология и здр. образование ООП Г. Димитрова к-т 16
3. Химия и опазване на ок.среда ООП А.Адемова к-т 16
4. Философия ООП Е. Шюкриев к-т 15
5. Икономика ОтПП Т. Тодоров к-т 14
6. Физическо възп. и спорт ООП М. Бузгов ф-с
7. История и цивилизация ООП Т. Тодоров к-т 14
петък 1. Уч.пр-ка по ел.измерв. ОтПП Ст.Стефанов / Р. Веселинова
2. Музика ООП А. Адемова к-т 16
3. История и цивилизация ООП Т. Тодоров к-т 14
4. Руски език ООП Б. Исмаилова к-т 11
5. Руски език ООП Б. Исмаилова к-т 11
6. Математика ООП Н. Савов к-т 2
6. Час на класа ЗП Т. Тодоров к-т 14