XI клас

                   ХІ а

понеделник 1.Констр.на облекло /Уч.п-ка по специалността ЗПП Н. Стоянова к-т 9/ Здр. Зиновиев
2.Констр.на облекло /Уч.п-ка по специалността ЗПП Н. Стоянова к-т 9/ Здр. Зиновиев
3.Технол.на облекло /Уч.п-ка по специалността ЗПП Н. Стоянова к-т 9/ Здр. Зиновиев
4. ХООА                    /Уч.п-ка по специалността ЗПП Н. Стоянова к-т 9/ Здр. Зиновиев
5. Ист.на изкуството/Уч.п-ка по специалността ЗПП Н. Стоянова к-т 9/ Здр. Зиновиев
6.ЗБУТ                      /Уч.п-ка по специалността ЗПП Ж. Живкова к-т 12/ Здр. Зиновиев
7. –––––––––/    БДП ЗПП  –––––––/ Д. Илиев к-т 3
почивка от 14,15 до 14,45
1. Физ.възпитание и спорт – ДЧ С. Хасанов ф.с.
вторник 1. Уч.пр-ка ТО  / Ел.обзавеждане на автомобила ЗПП М. Петрова  / Д. Стойчев к-т 3
2. Уч.пр-ка ТО / Уч.пр-ка по ел.машини ЗПП М. Петрова  / Л. Трайков
3. Уч.пр-ка ТО / Уч.пр-ка по ел.машини ЗПП М. Петрова  / Л. Трайков
4. Технол.на облекло / Уч.пр-ка по ел.машини ЗПП Н. Стоянова к-т 9/ Л. Трайков
5. Математика ЗП  Н.Савов к-т 2
6. Руски език ЗП Б. Исмаилова к-т 11
7. История и цивилизация ЗП Б.Дъбев к-т 5
сряда 1. История и цивилизация ЗП Б.Дъбев к-т 5
2.  ХООА   / Устройство на автомобила. ЗПП Н. Стоянова к-т 9/ Д. Стойчев к-т 3
3. Физическо възп. и спорт ЗП С.Хасанов ф.с.
4. Български ез. и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13
5. Български ез. и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13
6. Биология и здр. образование ЗИП Г. Димитрова к-т 16
четвъртък 1. Математика ЗП  Н.Савов к-т 2
2. Физическо възп. и спорт ЗП С.Хасанов ф.с.
3. Предприемачество ЗПП С. Колев к-т 2
4. Руски език ЗП Б. Исмаилова к-т 11
5. Уч.пр.ХООА /Ел. обзавеждане на автомобила ЗПП М. Петрова / Д. Стойчев к-т 3
6. Уч.пр.ХООА /Устройство на автомобила ЗПП М. Петрова / Д. Стойчев к-т 3
7. Уч.пр.ХООА / ––––––- ЗПП М. Петрова
петък 1. Български ез. и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13
2. Философия ЗП Е. Шюкриев к-т 15
3. Български ез. и литература ЗИП Г. Дянкова к-т 13
4. Български ез. и литература ЗИП Г. Дянкова к-т 13
5.ЗБУТ                      /БДП ЗПП Ж. Живкова к-т 12/ Д. Илиев к-т 3
6. Руски език ЗП Б. Исмаилова к-т 11
7. Час на класа М. Петрова к-т 1

                   ХІ б

понеделник 1. Електротехника и електроника ЗПП Л. Трайков к-т 12
2. Български ез. и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13
3. Български ез. и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13
4. Руски език ЗП Б. Исмаилова к-т 11
5. Математика ЗП  Н.Савов к-т 2
6. БДП ЗПП Д. Илиев к-т 3
7. Автоматизация ЗПП Ж. Живкова к-т 12
вторник 1.  Уч.пр-ка по автотрспортна техника ЗПП Здр. Зиновиев / Ст. Стефанов
2.  Уч.пр-ка по автотрспортна техника ЗПП Здр. Зиновиев / Ст. Стефанов
3.  Уч.пр-ка по автотрспортна техника ЗПП Здр. Зиновиев / Ст. Стефанов
4.   Уч.пр-ка по автотрспортна техника ЗПП Здр. Зиновиев / Ст. Стефанов
5.  Уч.пр-ка по автотрспортна техника ЗП Здр. Зиновиев / Ст. Стефанов
6. История и цивилизация ЗП Б.Дъбев к-т 5
сряда 1. Руски език ЗП Б. Исмаилова к-т 11
2. Математика ЗП  Н.Савов к-т 2
3. Биология и здр. образование ЗИП Г. Димитрова к-т 16
4. Физическо възп. и спорт ЗП С.Хасанов ф.с.
5. История и цивилизация ЗП Д. Стойчев к-т 3
6.  Експлоатация на АТ ЗПП Д. Стойчев к-т 3
7. Физ.възпитание и спорт – ДЧ С. Хасанов ф.с.
четвъртък 1. Руски език ЗП Б. Исмаилова к-т 11
2. Български ез. и литература ЗИП Г. Дянкова к-т 13
3. Български ез. и литература ЗИП Г. Дянкова к-т 13
4. Автотранспортна техника ЗПП Д. Стойчев к-т 3
5. Предприемачество ЗПП С. Колев к-т 2
6. Български ез. и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13
7. Електротехника и електроника ЗПП Л. Трайков к-т 12
петък 1. Автотранспортна техника ЗПП Д. Стойчев к-т 3
2. Автоматизация ЗПП Ж. Живкова к-т 12
3. Експлоатация на АТ ЗПП Д. Стойчев к-т 3
4. Философия ЗП Е. Шюкриев к-т 15
5. Физическо възп. и спорт ЗП С.Хасанов ф.с.
6. БДП ЗПП Д. Илиев к-т 3
7. Час на класа Н. Савов к-т 2