XI клас

                   ХІ а                    ХІ б
понеделник 1. История на изкуството / БДП ЗПП Н. Стоянова к-т 9/ Д. Илиев к-т 3 понеделник 1.Предприемачество ЗПП Т. Тодоров к-т 14
2. Предприемачество ЗПП Т. Тодоров к-т 14 2. БДП ЗПП Д. Илиев к-т 3
3. Физическо възп. и спорт ЗП С.Хасанов ф.с. 3. Уч.пр по автотранспортна техника ЗПП Здр.Зиновиев раб.
4. Български ез. и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13 4. Уч.пр по автотранспортна техника ЗПП Здр.Зиновиев раб.
5. Български ез. и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13 5. Уч.пр по автотранспортна техника ЗПП Здр.Зиновиев раб.
6. Философия ЗП Е. Шюкриев к-т 17 6. Уч.пр по автотранспортна техника ЗПП Здр.Зиновиев раб.
7. Математика ЗП  Н.Савов к-т 2 7. Уч.пр по автотранспортна техника ЗПП Здр.Зиновиев раб.
вторник 1. Английски език ЗП С. Колев к-т 8 вторник 1. Български ез. и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13
2. Английски език ЗП С. Колев к-т 8 2. Български ез. и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13
3. Физическо възп. и спорт ЗП С.Хасанов ф.с. 3. Автоматизация ЗПП М. Петрова к-т 1
4. Техн. на обл. ЗПП //Електрообзавеждане на автомобила ЗПП Н. Стоянова к-т 9/ Д. Стойчев к-т 3 4. История и цивилизация ЗП Б.Дъбев к-т 5
5. ЗБУТ ЗПП / Устр. на автомобила ЗПП М. Петрова к-т 1/        Д. Стойчев к-т 3 5. Математика ЗП  Н.Савов к-т 2
6. История и цивилизация ЗП Б.Дъбев к-т 5 6. БДП ЗПП Д. Илиев к-т 3
7. ХООА ЗПП/ БДП Н. Стоянова к-т 9/    Д. Илиев к-т 3
сряда 1. Математика ЗП  Н.Савов к-т 2 сряда 1. Философия ЗП Е. Шюкриев к-т 17
2. Уч.пр.техн.на обл. ЗПП/ Уч.п-ка по спец. ЗПП М. Петрова / З. Зиновиев раб. 2. Физическо възп. и спорт ЗП С.Хасанов ф.с.
3. Уч.пр.техн.на обл. ЗПП/ Уч.п-ка по спец. ЗПП М. Петрова / З. Зиновиев раб. 3. Автотранспортна техника ЗПП Д. Стойчев к-т 3
4. Уч.пр.техн.на обл. ЗПП/ Уч.п-ка по спец. ЗПП М. Петрова / З. Зиновиев раб. 4. Електротехника и електроника ЗПП Л. Трайков к-т 12
5. Констр.на облекло/Уч.п-ка по спец. ЗПП Н .Стоянова к-т 9/ З. Зиновиев раб. 5. Биология и здр. образование ЗИП Г. Димитрова к-т 16
6.  Констр.на облекло /Уч.п-ка по спец. ЗПП Н .Стоянова к-т 9/ З. Зиновиев раб. 6. ЕАТ ЗПП Д. Стойчев к-т 3
7.  ХООА /Уч.п-ка по спец. ЗПП Н .Стоянова к-т 9/ З. Зиновиев раб. 7. Английски език ЗП С. Колев к-т 2
четвъртък 1. История и цивилизация ЗП Б.Дъбев к-т 5 четвъртък 1. Автоматизация ЗПП М. Петрова к-т 1
2. Български ез. и литература ЗИП Г. Дянкова к-т 13 2. Физическо възп. и спорт ЗП С.Хасанов ф.с.
3. Български ез. и литература ЗИП Г. Дянкова к-т 13 3. История и цивилизация ЗП Б.Дъбев к-т 5
4. Английски език ЗП С. Колев к-т 6 4. Български ез. и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13
5. ЗБУТ ЗПП /Електрообзавеждане на автомобила ЗПП М. Петровак-т 1/ Д. Стойчев к-т 3 5. Електротехника и електроника ЗПП Л. Трайков к-т 12
6. Български ез. и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13 6. Математика ЗП  Н.Савов к-т 2
7. ЕАТ ЗПП Д. Стойчев к-т 3
петък 1. Биология и здр. образование ЗИП Г. Димитрова к-т 16 петък 1. Автотранспортна техника ЗПП Д. Стойчев к-т 3
2. Техн.на обл. ЗПП/ Устр. на автомобила ЗПП Н. Стоянова к-т 9/ Д. Стойчев к-т 3 2. Български ез. и литература ЗИП Г. Дянкова к-т 13
3. Уч.пр.ХООА. ЗПП/ Уч.пр-ка по ел. машини ЗПП М. Петровак-т 1/Л. Трайков к-т 12 3. Български ез. и литература ЗИП Г. Дянкова к-т 13
3. Уч.пр.ХООА. ЗПП/ Уч.пр-ка по ел. машини ЗПП М. Петровак-т 1/Л. Трайков к-т 12 4. Английски език ЗП С. Колев к-т 8
3. Уч.пр.ХООА. ЗПП/ Уч.пр-ка по ел. машини ЗПП М. Петровак-т 1/Л. Трайков к-т 12 5. Английски език ЗП С. Колев к-т 8
6. Час на класа Н. Стоянова к-т 9 6. Час на класа З. Зиновиев к-т 13