ХІІ а ХІІ б
понеделник 1. Свят и личност понеделник 1. Експлоатация на автотранспортната техника
2. Чужд език по професията / Устройство на автомобила 2. Автотранспортна техника
3. Физическо възпитание и спорт 3. Електронни системи в автотранспортната техника
4. Български език и литература 4. Физическо възпитание и спорт
5. Български език и литература 5. Математика
6. Производствена практика 6. Физическо възпитание и спорт-Допълнителен
7. Производствена практика
вторник 1. Учебна практика по компютърна графика /   Устройство на автомобила вторник 1. Биология и здравно образование
2. Учебна практика по компютърна графика /  Електронни системи в автомобила 2.  Учебна практика по автотрспортна техника
3. Математика 3. Учебна практика по автотрспортна техника
4. Български език и литература 4.  Учебна практика по автотрспортна техника
5. Художествено оформяне на облекла и аксесоари  / Експлоатация на автомобила 5.  Учебна практика по автотрспортна техника
6. Художествено оформяне на облекла и аксесоари   / Чужд език по професията 6. Български език и литература
7. Биология и здравно образование 7. Български език и литература
сряда 1. Биология и здравно образование сряда 1. Хидравлични и пневматични устройства в автотранспортната техника
2. Учебна практика по художествено оформяне на облекла и аксесоари   /  Експлоатация на автомобила 2. Чужд език по професията
3. Учебна практика по художествено оформяне на облекла и аксесоари   /  Устройство на автомобила 3. Чужд език по професията
4. Учебна практика по художествено оформяне на облекла и аксесоари   /  Електронни системи в автомобила 4.   Учебна практика по диагностика
5. Математика 5.   Учебна практика по диагностика
6. Физическо възпитание и спорт- Допълнителен 6.   Учебна практика по диагностика
четвъртък 1. Конструиране на облеклото / Учебна практика по специалността четвъртък 1. Български език и литература
2. Конструиране на облеклото / Учебна практика по специалността 2. Биология и здравно образование
3. Чужд език по професията/       Учебна практика по специалността 3. Физическо възпитание и спорт
4. Чужд език по професията/       Учебна практика по специалността 4. Електронни системи в автотранспортната техника
5. Учебна практика по технология на облеклото /Учебна практика по специалността 5. Свят и личност
6. Учебна практика по технология на облеклото  / Електрообзавеждане на автомобила 6. Производствена практика
7. Учебна практика по технология на облеклото  /…………………………….. 7. Производствена практика
петък 1. Учебна практика по изработване на бутикови облекла   / Електрообзавеждане на автомобила петък 1. Чужд език по професията
2. Учебна практика по изработване на бутикови облекла   / Чужд език по професията 2. Свят и личност
3. Учебна практика по изработване на бутикови облекла   / Чужд език по професията 3. Хидравлични и пневматични устройства в автотранспортната техника
4. Български език и литература 4. Математика
5. Свят и личност 5. Експлоатация на автотранспортната техника
6. Физическо възпитание и спорт 6. Български език и литература
7. Час на класа 7. Час на класа
почивка от 14,15 до 14,45
1. Физическо възпитание и спорт – допълнителен час