XII клас

ХІІ а ХІІ б
понеделник 1. Български ез. и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13 понеделник 1. Икономика ЗПП Б. Алиева к-т 10
2. Чужд ез.по професията ЗПП/ БЗО ЗИП С. Колев к-т 5  /Г. Димитрова к-т 16 2. Уч. Пр. АТ ЗПП Р. Радев раб.
3.Свят и личност ЗП Е.Шюкриев к-т 17 3. Уч. Пр. АТ ЗПП Р. Радев раб.
4. Уч.пр по соц.пед. тренинг / АТ ЗПП Б. Дъбев к-т 5/ Д. Стойчев к-т 3 4. Уч. Пр. АТ ЗПП Р. Радев раб.
5. Уч.пр по соц.пед. тренинг / Чужд ез.по проф. ЗПП Б. Дъбев к-т 5/ С. Колев к-т к-т 6 5. Уч. Пр. АТ ЗПП Р. Радев раб.
6. Уч.пр по соц.пед. тренинг /Произв. практика ЗПП Б. Дъбев к-т 5/ Д. Илиев 6. Уч. Пр. АТ ЗПП Р. Радев раб.
7. Уч.пр по соц.пед. тренинг /Произв. практика ЗПП Б. Дъбев к-т 5 / Д. Илиев 7. Уч. Пр. АТ ЗПП Р. Радев раб.
вторник 1.  Соц.правни отнош. / Уч. пр-ка диагностика ЗПП Е. Шюкриев к-т 17/ З. Зиновиев раб. вторник 1. Двиг.с вътрешно горене ЗПП Д. Стойчев к-т 3
2.Уч.пр.мет.на соц.работа / Уч. пр-ка диагностика ЗПП Е. Шюкриев к-т 17/ З. Зиновиев раб. 2. АТ ЗПП Д. Стойчев к-т 3
3.Уч.пр.мет. на соц.работа/ Уч. пр-ка диагностика ЗПП Е. Шюкриев к-т 17/ З. Зиновиев раб. 3. ЕАТ ЗПП Д. Стойчев к-т 3
4.Математика ЗП Н.Савов к-т 2 4.Свят и личност ЗП Е.Шюкриев к-т 17
5. Георф. и икон. ЗИП / Чужд език по проф. ЗПП Т. Тодоров к-т 14/ С. Колев к-т 6 5. Български ез. и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13
6. Производствена практика / …………. ЗПП Е. Шюкриев 6. Български ез. и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13
7. Производствена практика / …………. ЗПП Е. Шюкриев 7. Физическо възп. и спорт ЗП С.Хасанов ф.с.
сряда 1. Чужд ез.по професията ЗПП/ АТ ЗПП С. Колев к-т 6 / Д. Стойчев к-т 3 сряда 1. Български ез. и литература ЗИП Г. Дянкова к-т 13
2. Методи на соц.раб./ ЕАТ ЗПП Е. Шюкриев к-т 17/ Д. Стойчев к-т 3 2. Български ез. и литература ЗИП Г. Дянкова к-т 13
3. Физическо възп. и спорт ЗП М. Бузгов ф.с. 3. Чужд ез.в проф ЗПП С. Колев к-т 8
4.Бълг. език и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13 4.Свят и личност ЗП Е.Шюкриев к-т 17
5.Бълг. език и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13 5. Производствена практика ЗПП Д.Илиев
6.Педаг.на ДП / Чужд език по проф. ЗПП Е.Шюкриев к-т 17/ С. Колев к-т 2 6. Производствена практика ЗПП Д.Илиев
7. …………/ ЕАТ ЗПП Д. Стойчев к-т 3
четвъртък 1. Свят и личност ЗП Е. Шюкриев к-т 17 четвъртък 1. Двиг.с вътрешно горене ЗПП Д. Стойчев к-т 3
2. Соц. Правни отнош. / Уч пр-ка АТ ЗПП Е. Шюкриев к-т 17/ Р. Радев раб. 2. АТ ЗПП Д. Стойчев к-т 3
3. Методи на соц.раб./ Уч пр-ка АТ ЗПП Е. Шюкриев к-т 17/ Р. Радев раб. 3. ГИ ЗИП Т. Тодоров к-т 14
4. Соц.институции за ДС/Уч пр-ка АТ ЗПП Е. Шюкриев к-т 17/ Р. Радев раб. 4. Икономика ЗПП Б. Алиева к-т 10
5. ГИ  ЗИП/ Уч пр-ка АТ ЗПП Т. Тодоров к- т 14/ Р. Радев раб. 5. Математика ЗП Н.Савов к-т 2
6. Физическо възп. и спорт ЗП М. Бузгов ф.с. 6. Чужд ез.в проф ЗПП С. Колев к-т 8
7.  Чужд по проф. ЗПП/ БЗО ЗИП С. Колев  к-т  8/ Г .Димитрова к-т 16
петък 1. Уч пр-ка СИДС/ Информ. техн. в проф. ЗПП Е. Шюкриев к-т 17/ Б. Алиева к-т 10 петък 1. Математика ЗП Н.Савов к-т 2
2. Уч пр-ка СИДС/ Информ. техн. в проф. ЗПП Е. Шюкриев к-т 17/ Б. Алиева к-т 10 2. БЗО ЗИП Г. Димитрова к-т 16
3. Педагогика на ДП/ ЕСАТ ЗПП Е.Шюкриев к-т 17/ / Д. Стойчев к-т 3 3. Физическо възп. и спорт ЗП С.Хасанов ф.с.
4. Математика ЗП Н.Савов к-т 2 4. Икономика ЗПП Б. Алиева к-т 10
5. Бълг.език и литература ЗИП Г. Дянкова к-т 13 5. ЕАТ ЗПП Д. Стойчев к-т 3
6. Час на класа Б. Дъбев к-т 5 6. Час на класа С. Хасанов к- т 12