XII клас

ХІІ а

понеделник 1. Биология и здр. образование ЗИП Г. Димитрова к-т 16
2. Уч.пр-ка ТО  / Уч. пр-ка диагностика ЗПП М. Петрова / Ст. Стефанов
3. Уч.пр-ка ТО  / Уч. пр-ка диагностика ЗПП М. Петрова / Ст. Стефанов
4. Уч.пр-ка ТО  / Уч. пр-ка диагностика ЗПП М. Петрова / Ст. Стефанов
5. Уч.пр-ка ИБО  / Уч. пр-ка диагностика ЗПП М. Петрова / Ст. Стефанов
6. Уч.пр-ка ИБО  / Чужд ез. по професията ЗПП М. Петрова / А. Мустафова к-т 6
7. Уч.пр-ка ИБО  / –––––––––– ЗПП М. Петрова / –––––––––––
вторник 1. Български ез. и литература ЗП Г. Стоянова к-т 7
2. Български ез. и литература ЗП Г. Стоянова к-т 7
3. Математика ЗП б. Алиева к-т 10
4. Чужд ез.по професията  /Проектиране на ЕСА ЗПП А. Мустафова  к-т 6 / Д. Стойчев к-т 3
5. ХООА       / Ел.системи в автомобила ЗПП Н. Стоянова  к-т 9 / Д. Стойчев к-т 3
6. Физическо възп. и спорт ЗП М. Бузгов ф.с.
сряда 1. Български ез. и литература ЗИП Г. Стоянова к-т 7
2. Биология и здр. образование ЗИП Г. Димитрова к-т 16
3. Констр.на облекло/ Ел. системи в автомобила ЗПП Н. Стоянова  к-т 9 / Д. Стойчев к-т 3
4. Констр.на облекло/ Чужд ез.по професията ЗПП Н. Стоянова  к-т 9 / А. Мустафова к-т 6
5. ХООА                   / Проектиране на ЕСА ЗПП Н. Стоянова  к-т 9 / Д. Стойчев к-т 3
6. Производствена практика ЗПП М. Петрова  / Здр. Зиновиев
7. Производствена практика ЗПП М. Петрова  / Здр. Зиновиев
четвъртък 1. Свят и личност ЗП Е. Шюкриев к-т 15
2. Уч. пр-ка по ХООА / Проектиране на ЕСА ЗПП М. Петрова  / Д. Стойчев к-т 3
3. Уч. пр-ка по ХООА./Уч.пр-ка по специалността ЗПП М. Петрова  / Здр. Зиновиев
4. Уч. пр-ка по ХООА./Уч.пр-ка по специалността ЗПП М. Петрова  / Здр. Зиновиев
5. Чужд ез.по професия./Уч.пр-ка по специалността ЗПП А. Мустафова  к-т 6  / Здр. Зиновиев
6. Чужд ез.по професия./Уч.пр-ка по специалността ЗП А. Мустафова  к-т 6  / Здр. Зиновиев ф.с.
петък 1. Свят и личност ЗП Е. Шюкриев к-т 15
2. Български ез. и литература ЗП Г. Стоянова к-т 7
3. Физическо възп. и спорт ЗП М. Бузгов ф.с.
4. Уч. пр-ка по КГ / Проектиране на ЕСА ЗПП М. Петрова  / Д. Стойчев к-т 3
5. Уч.пр-ка по КГ  / Чужд ез. по професията ЗИП М. Петрова / А. Мустафова к-т 6
6. Математика ЗП Б. Алиева к-т 10
7. Час на класа Н. Стоянова к-т 9
почивка от 14,15 до 14,45
1. Физ.възпитание и спорт – ДЧ М. Бузгов ф.с.

ХІІ б

понеделник 1. Експлоатация на АТ ЗПП Д. Стойчев к-т 3
2. Биология и здр. образование ЗИП Г. Димитрова к-т 16
3. Автотранспортна техника ЗПП Д. Стойчев к-т 3
4. Български ез. и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13
5. Български ез. и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13
6. Чужд ез.в проф ЗПП С. Колев к-т 7
вторник 1. Чужд ез.в проф ЗПП С. Колев к-т 5
2. Физическо възп. и спорт ЗП С.Хасанов ф.с.
3. Ел. системи в автомобила ЗПП Д. Стойчев к-т 3
4. Инф.технологии в професията ЗПП Б. Алиева к-т 10
5. Инф.технологии в професията ЗПП Б. Алиева к-т 10
6. Математика ЗП М. Маринова к-т 8
сряда 1. Биология и здр. образование ЗИП Г. Димитрова к-т 16
2.  Уч.пр-ка по автотрспортна техника ЗПП Здр. Зиновиев / Ст. Стефанов
3.  Уч.пр-ка по автотрспортна техника ЗПП Здр. Зиновиев / Ст. Стефанов
4.   Уч.пр-ка по автотрспортна техника ЗПП Здр. Зиновиев / Ст. Стефанов
5.  Уч.пр-ка по автотрспортна техника ЗП Здр. Зиновиев / Ст. Стефанов
6. Български ез. и литература ЗП Г. Дянкова к-т 13
четвъртък 1. Чужд ез.в проф ЗПП С. Колев к-т 3
2. Свят и личност ЗП Е. Шюкриев к-т 15
3. Автотранспортна техника ЗПП Д. Стойчев к-т 3
4. Български ез. и литература ЗИП Г. Дянкова к-т 13
5. Физическо възп. и спорт ЗП С.Хасанов ф.с.
6. Производствена практика ЗПП Д. Илиев
7. Производствена практика ЗПП Д. Илиев
петък 1. Математика ЗП М. Маринова к-т 8
2. Експлоатация на АТ ЗПП Д. Стойчев к-т 3
3. Уч.пр-ка по диагностика ЗПП Здр. Зиновиев / Ст. Стефанов
4. Уч.пр-ка по диагностика ЗПП Здр. Зиновиев / Ст. Стефанов
5. Уч.пр-ка по диагностика ЗПП Здр. Зиновиев / Ст. Стефанов
6. Свят и личност ЗП Е. Шюкриев к-т 15
7. Час на класа Здр. Зиновиев к-т 13
почивка от 14,15 до 14,45
1. Физ.възпитание и спорт – ДЧ С. Хасанов ф.с