Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

Препоръчителна литература за Х клас – 2019/2020 учебна година

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

ЗА БЪДЕЩИТЕ ДЕСЕТОКЛАСНИЦИ

 

 1. Иван Вазов – „Левски“
 2. Иван Вазов – из „Под игото“ главите „Гост“, „Новата молитва на Марка“ и „Пиянството на един народ“
 3. Алеко Константинов – из „Бай Ганьо. Невероятните разкази за един съвременен българин“, „Бай Ганьо се върна от Европа“
 4. Пенчо Славейков – „Cis moll“
 5. Пейо Яворов – „Арменци“, „Две хубави очи“, В часа на синята мъгла“
 6. Димчо Дебелянов – „Да се завърнеш…“
 7. Елин Пелин – „Гераците“
 8. Гео Милев – „Септември“
 9. Христо Смирненски – „Зимни вечери“
 10. Атанас Далчев – „Повест“
 11. Йордан Йовков – „Индже“, „Албена“
 12. Никола Вапцаров – „Писмо“(„Ти помниш ли…“)
 13. Димитър Димов – из „Тютюн“ I и XVI глава от I част
 14. Николай Хайтов – „Дърво без корен“
 15. Йордан Радичков – „Нежната спирала“