XI клас – самостоятелна форма

Изпит по учебен предмет Дата, начален час, място на провеждане Комисия по организиране на изпита (квестори) Комисия по оценяването Срок за изготвяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитнит  работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Български език и литература – ЗИП 03.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6   Муса Бузгов, Емрах Шюкриев Председател: Галина Дянкова-Георгиева Член: Галина Стоянова 02.04.2019 03.04.2019 Учителска стая 04.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Автотранспортна техника – ЗПП   04.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6   Муса Бузгов, Емрах Шюкриев Председател: Дамян Стойчев Член: Радуш Радев 03.04.2019 04.04.2019 Учителска стая 05.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Математика – ООП 10.04.2019   14,30 часа   Кабинет № 6 Галина Стоянова,Нели Стоянова Председател: Николай Савов  Член: Марияна Маринова 09.04.2019 10.04.2019 Учителска стая 11.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Експлоатация на автотранспортната техника – ЗПП   15.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Галина Дянкова-Георгиева, Станимир Колев Председател: Дамян Стойчев Член: Радуш Радев     12.04.2019 15.04.2019 Учителска стая 16.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Художествено оформяне на обликло и аксесоари – ЗПП   15.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Галина Дянкова-Георгиева, Станимир Колев Председател: Нели Стоянова Член: Мариана Иванова     12.04.2019 15.04.2019 Учителска стая 16.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Учебна практика Художествено оформане на обликло и аксесоари – ЗПП   17.04.2019   14,30 часа   Учебна работилница Практически Председател: Мариана Иванова Член: Нели Стоянова     16.04.2019 17.04.2019 Учебна работилница 18.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Учебна практика Технология на облекло от текстил – ЗПП   17.04.2019   14,30 часа   Учебна работилница Практически Председател: Мариана Иванова Член: Нели Стоянова     16.04.2019 17.04.2019 Учебна работилница 18.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Учебна практика Автотранспортна техника- ЗПП   19.04.2019   13,30 часа   Учебна работилница Практически изпит Председател: Радуш Радев Член: Здравко Зиновиев   18.04.2019 19.04.2019 Учебна работилница 22.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Конструиране на облекло – ЗПП 22.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Бирсен Алиева, Муса Бузгов     Председател: Нели Стоянова Член: Мариана Иванова   19.04.2019 22.04.2019 Учителска стая 23.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Конструиране и моделиране на облекло от текстир- основни конструкции – ЗПП 22.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Бирсен Алиева, Муса Бузгов     Председател: Нели Стоянова Член: Мариана Иванова   19.04.2019 22.04.2019 Учителска стая 23.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Здравословни и безопасни условия на труд – ЗПП   24.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Билян Дъбев, Галина Стоянова Председател: Мариана Иванова Член: Нели Стоянова       23.04.2019 24.04.2019 Учителска стая 25.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Електротехника и електроника – ЗПП 24.04.2019   14,30 часа   Кабинет №6 Билян Дъбев, Галина Стоянова Председател: Любомир Трайков Член: Дамян Стойчев       23.04.2019 24.04.2019 Учителска стая 25.04.2019 Кабинета  на ЗАТС
Производствена практика От 12.04.2019 год. до 25.04.2019 год. Учебна работилница а   Мариана Иванова  И Радуш Радев