Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

Профил на купувача


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„РЕМОНТ НА ТРИ УЧЕБНИ РАБОТИЛНИЦИ И КОРИДОР В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГР.ОМУРТАГ“