Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

Спортен календар

За вътрешноучилищни състезания за учебната 2020/2021 година

Вид спортСрок на
изпълнение
Място на
провеждане
Организатор
Мини
Футбол
Тенис на
маса и шах
Волейбол
Момчета
Момичета
Волейбол
Спортна
стрелба