Спортен календар

За вътрешноучилищни състезания за учебната 2018/2019 година

Вид спортСрок на
изпълнение
Място на
провеждане
Организатор
Мини
Футбол
20.12.2018 г. –
23.12.2018 г.
ПГТрЛП –
гр. Омуртаг
С. Хасанов
Тенис на
маса и шах
10.01.2019 г. –
30.01.2019 г.
Гимназия
„С. Велчев“ –
гр. Омуртаг
М. Бузгов
Волейбол
Момчета
Момичета
03.11.2018 г. –
20.12.2018 г.
20.11.2018 г.
ПГТрЛП –
гр. Омуртаг
С. Хасанов
М. Бузгов
Волейбол10.01.2019 г. –
30.01.2019 г.
Гр. ПоповоС. Хасанов
М. Бузгов
Спортна
стрелба
I етап
13.12.2018 г. –
23.12.2018 г.
II етап
26.02.2019 г. –
01.03.2019 г.
Стрелбище на
ПГТрЛП –
гр. Омуртаг
Н. Савов
Футбол15.02.2019 г. –
28.02.2019 г.
Общинско
първенство –
градски стадион
С. Хасанов
М. Бузгов
Волейбол
момчета
15.02.2019 г. –
28.02.2019 г.
Общинско
първенство –
градски стадион
С. Хасанов
М. Бузгов