Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

Национално външно оценяване в Х клас

учебна 2023 – 2024 година

Х клас
Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа
Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:

Писмена част:

  • за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа
  • за ниво А2, начало 09,30 часа
  • за ниво А1, начало 10,00 часа
  • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа.

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година (публ. 01.09.2023 г.)