Учители

За учебната 2019-2020 година

Име Фамилия Длъжност Назначен на щат по: 
Райна Панайотова 1. Директор, училище
Антония Дойчева 1. Заместник-директор, учебна дейност
Русалина Игнатова 1. Психолог, училищен
Галина Стоянова 1. Главен учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 1. Български език и литература
Галина Дянкова-Георгиева 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 1. Български език и литература
Айтен Мустафова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 1. Английски език
Станимир Колев 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Английски език
Бюлент Исмаилова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 1. Руски език
Николай Савов 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 1. Математика
Бирсен Исмаилова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 1. Информатика и информационни технологии
Билян Дъбев 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 1. История и цивилизация
Тодор Тодоров 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 1. География и икономика
Емрах Шюкриев 1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 1. Обществени науки
Галя Димитрова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 1. Биология и здравно образование
Айсел Адемова 1. Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 1. Химия и опазване на околната среда
Марияна Петрова 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 1. Физика и астрономия
Седат Хасанов 1. Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 1. Физическа култура и спорт
Муса Бузгов 1. Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1. Физическа култура и спорт
Женя Живкова 1. Учител, теоретично обучение 1. Обща професионална подготовка
Нели Стоянова 1. Старши учител, теоретично обучение 1. ПН – Дизайн
Мариана Петрова 1. Старши учител, практическо обучение 1. Проф. обр. – учебна практика
Любомир Трайков 1. Учител, теоретично обучение 1. ПН – Електротехника и енергетика
Дамян Стойчев 1. Главен учител, теоретично обучение 1. ПН – Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
Радка Борисова 1. Учител, практическо обучение 1. Проф. обр. – учебна практика
Стефан Стефанов 1. Учител, практическо обучение 1. Проф. обр. – учебна практика
Здравко Зиновиев 1. Старши учител, практическо обучение 1. Проф. обр. – учебна практика
Радуш Радев 1. Учител, практическо обучение 1. Проф. обр. – учебна практика
Димчо Илиев 1. Старши учител, практическо обучение 1. Проф. обр. – учебна практика
Вяра Станимирова 1. Учител, теоретично обучение 1. ПН – Фризьорски и козметични услуги