Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

Учители

За учебната 2022-2023 година

ИМЕФАМИЛИЯДЛЪЖНОСТНАЗНАЧЕН НА ЩАТ ПО:
РайнаПанайотоваДиректор, училище 
АнтонияАнтоноваЗаместник-директор, учебна дейност 
ДамянСтойчевЗаместник-директор, учебно-производствена дейност 
РусалинаИгнатоваПсихолог, училищен 
ГалинаСтояноваСтарши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапБългарски език и литература
ГалинаДянкова-ГеоргиеваСтарши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапБългарски език и литература
АлиеКандева-БузговаУчител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапБългарски език и литература
АйтенМустафоваСтарши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапАнглийски език
СтанимирКолевСтарши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапАнглийски език
БюлентИсмаиловаСтарши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапРуски език
МариянаПетроваСтарши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапМатематика
БирсенИсмаиловаСтарши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапИнформатика и информационни технологии
БилянДъбевСтарши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапИстория и цивилизация
ТодорТодоровСтарши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапГеография и икономика
ЕмрахШюкриевУчител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапОбществени науки
ГаляДимитроваСтарши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапБиология и здравно образование
АйселАдемоваУчител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапФизика и астрономия
МусаБузговУчител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапФизическа култура и спорт
СедатХасановСтарши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етапФизическа култура и спорт
ДенчоДрагановУчител, теоретично обучениеОбща професионална подготовка
ЖеняЖивковаУчител, теоретично обучениеОбща професионална подготовка
РадкаБорисоваУчител, теоретично обучениеОбща професионална подготовка
ЛюбомирТрайковУчител, теоретично обучениеПН – Електротехника и енергетика
МусаМусовУчител, теоретично обучениеПН – Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства
НелиСтояноваСтарши учител, теоретично обучениеПН – Дизайн
ЮлианЙордановУчител, практическо обучениеПН – Машиностроене, металообработване и металургия
ЕлеонораАтанасоваУчител, практическо обучениеПН – Фризьорски и козметични услуги
РадушРадевУчител, практическо обучениеПроф. обр. – учебна практика
СтефанСтефановУчител, практическо обучениеПроф. обр. – учебна практика
ДимчоИлиевСтарши учител, практическо обучениеПроф. обр. – учебна практика
ЗдравкоЗиновиевСтарши учител, практическо обучениеПроф. обр. – учебна практика
МарианаПетроваСтарши учител, практическо обучениеПроф. обр. – учебна практика