ГРАФИК – КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ I срок 2020-2021 г.

График за консултации на ученици и родители – 45 минути, извън разписанието на учебните часове за учебната година 2020/2021 година за първи учебен срок.

ДенЧасУчител
ПОНЕДЕЛНИКот 14.45Галина Стоянова
от 14.45Билян Дъбев
от 14.45Айтен Мустафова
от 14.45Айсел Адемова
ВТОРНИК от 14.45Бюлент Исмаилова
от 14.45Бирсен Исмаилова
от 14.45Женя Живкова
СРЯДАот 14.45Мариана И. Петрова
ЧЕТВЪРТЪК от 14.45Тодор Тодоров
от 14.45Емрах Шюкриев
ПЕТЪКот 14.45Радка Борисова
от 14.45Галя Димитрова
от 14.45Муса Бузгов