Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

ГРАФИК – КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

График за консултации на ученици и родители – 45 минути, извън разписанието на учебните часове за учебната 2023/2024 година за втори учебен срок.

  1. ПОНЕДЕЛНИК:

Юлиан Желязков Йорданов от 14,45 часа

1.2. ВТОРНИК:

Емрах Ерджанов Шюкриев от 14,45 часа

Билян Симеонов Дъбев от 14,45 часа

Нели Методиева Стоянова от 14,45 часа

1.3. СРЯДА:

Станимир Димитров Колев от 14,45 часа

Галина Георгиева Стоянова от 14,45 часа

Бирсен Алиева Исмаилова  от 14,45 часа

Радуш Стефанов Радев от 14,45 часа

 1.5. ПЕТЪК:

Айтен Исуфова Мустафова от 14,45 часа

Муса Искренов Бузгов от 14,45 часа

Муса Салиев Мусов от 14,45 часа

Тодор Савов Тодоров от 14,45 часа

Радка Веселинова Борисова от 14,45 часа