ГРАФИК – КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ II срок 2019-2020 г.

График за консултации на ученици и родители – 45 минути, извън разписанието на учебните часове за учебната година 2019/2020 година за втори учебен срок.

ДенЧасУчител
ПОНЕДЕЛНИКот 14.30Билян Дъбев
ВТОРНИК от 14.30 Нели Стоянава
от 14.30Здравко Зиновиев
от 14.30 Мариана И. Петрова
СРЯДАот 13.30 Дамян Стойчев
ЧЕТВЪРТЪК от 14.30Николай Савов
от 14.30Бюлент Исмаилова
от 14.30Емрах Шюкриев
ПЕТЪКот 14.30Тодор Тодоров
от 14.30Радка Борисова
от 14.30Галя Димитрова
от 14.30Айтен Мустафова