Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

ГРАФИК – КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

График за консултации на ученици и родители – 45 минути, извън разписанието на учебните часове за учебната година 2022/2023 година за втори учебен срок.

ДенЧасУчител
ПОНЕДЕЛНИКот 14.45Айсел Адемова
от 14.45Муса Мусов
ВТОРНИКот 14.45Бюлент Исмаилова
от 14.45Бирсен Исмаилова
СРЯДАот 14.45Галина Стоянова
от 14.45Нели Стоянова
от 14.45Емрах Шюкриев
от 14.45Здравко Зиновиев
ЧЕТВЪРТЪКот 14.45 Радуш Радев
от 14.45Юлиан Йорданов
ПЕТЪКот 14.40Муса Бузгов
от 14.45 Галя Димитрова
от 14.45Станимир Колев
от 14.45Радка Борисова