ГРАФИК – КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ II срок 2018-2019 г.

График за консултации на ученици и родители – 45 минути, извън разписанието на учебните часове за учебната година 2018/2019 година за втори учебен срок.

ДенЧасУчител
ПОНЕДЕЛНИКот 14.30Билян Дъбев
от 14.30 Марияна М. Петрова
ВТОРНИК от 14.30 Тодор Тодоров
от 14.30Емрах Шюкриев
от 14.30 Нели Стоянова
СРЯДАот 14.30 Здравко Зиновиев
от 14.30 Седат Хасанов
от 14.30Мариана И. Петрова
от 14.30Бюлент Исмаилова
ЧЕТВЪРТЪК от 14.30Айтен Мустафова
от 14.30Николай Савов
ПЕТЪКот 13.40Дамян Стойчев