ГРАФИК – КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ

График за консултации на ученици и родители – 45 минути, извън разписанието на учебните часове за учебната година 2021/2022 година за първи учебен срок.

ДенЧасУчител
ПОНЕДЕЛНИКот 14.45Алие Кандева-Бузгова
от 14.45Емрах Шюкриев
от 14.45Нели Стоянова
ВТОРНИК от 14.45Бюлент Исмаилова
от 14.45Бирсен Исмаилова
от 14.45Айтен Мустафова
СРЯДАот 14.45Галина Стоянова
от 14.45 Муса Бузгов
ЧЕТВЪРТЪК от 14.45Тодор Тодоров
от 14.45Айсел Адемова
от 14.45 Билян Дъбев
ПЕТЪКот 14.45Радка Борисова
от 14.45Галя Димитрова
от 14.45Тодор Тодоров
от 14.45 Юлиян Йорданов