Дневен режим

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ на Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг през учебната 2021/2022 година, както следва:

  • Обучението в училището се осъществява в дневна, задочна и самостоятелна форма с едносменен режим на работа.
  • Училището е отворено в работните дни от 07.00 ч. до 16. 30 ч.
  • Учебните занятия започват  в 08.00 часа и завършват съгласно седмично разписание:
ЧасНачалоКрайПродължителност
1 08:00 08:4545 мин
2 09:05 09:5045 мин
3 10:00 10:4545 мин
4 10:55 11:4045 мин
5 12:00 12:4545 мин
6 12:55 13:4045 мин
7 13:50 14:3545 мин
8 14:45 15:3045 мин
  • Учебните часове са с продължителност за VIII – XII клас – 45 минути по теория и 45 минути по учебна практика .
  • Междучасията се обявяват с училищния звънец.
  • Продължителността на работното време на учители, служители и помощен персонал е 8 часа.

Преди обяд   от 07.30 ч. до 12.00 ч.

След обяд     от 13.00 ч. до 16.30 ч.

Почивка        от 12.00 ч. до 13.00 ч.