Дневен режим

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ на Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг през учебната 2020/2021 година, както следва:

  1. Обучението в училището се осъществява в дневна, задочна и самостоятелна форма с едносменен режим на работа.
  2. Училището е отворено в работните дни от 6,30 ч. до 16. 30 ч.
  1. Учебните занятия започват  в 08.00 часа и завършват съгласно седмично разписание за VIII – XII клас:
Учебен часНачалоКрай
108:0008:45
209:0509:50
310:0010:45
410:5511:40
512:0012:45
612:5513:40
713:5014:35
814:4515:30

4.Продължителността на учебния час е:

  • четиридесет и пет минути-за теоретичните занятия;
  • четиридесет и пет минути –по учебна и лабораторна практика;
  • шестдесет минути–по производствена практика;
  • петдесет минути–по кормилна практика, от които четиридесет минути за кормуване до изминаването на определените километри, съгласно разходната норма на гориво.
  • по учебни предмети, по които е възможно се провеждат учебните часове в блок /уч.практика, бълг.език и литература, чужди езици/, съгласно спецификата на уч.предмет.