Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

Дневен режим

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ на Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг през учебната 2022/2023 година, както следва:

  • Обучението в училището се осъществява в дневна, задочна и самостоятелна форма с едносменен режим на работа.
  • Училището е отворено в работните дни от 07.00 ч. до 16. 30 ч.
  • Учебните занятия започват  в 08.00 часа и завършват съгласно седмично разписание:
VIII – XII класУчебна практика /преди обяд/
1.08,00 – 08,4508,00 – 08,45
2.09,05 – 09.4509,05 – 09.45
3.10,00 – 10,4510,00 – 10,45
4.10,55 – 11,4010,55 – 11,40
5.12,00 – 12,4512,00 – 12,45
6.12.55 – 13.4012.55 – 13.40
7.13.50 – 14.3513.50 – 14.35
  • Учебните часове са с продължителност за VIII – XII клас – 45 минути по теория и 45 минути по учебна практика .
  • Междучасията се обявяват с училищния звънец.
  • Продължителността на работното време на учители, служители и помощен персонал е 8 часа.

Преди обяд   от 07.30 ч. до 12.00 ч.

След обяд     от 12.30 ч. до 16.30 ч.

Почивка        от 12.00 ч. до 13.00 ч.