График консултации II срок 2019-2020 г.

ДенЧасУчител
ПОНЕДЕЛНИКот 14.30Дамян Стойчев
от 14.30Муса Бузгов
от 14.30 Николай Савов
от 13.30 Нели Стоянова
от 14.30 Галина Дянкова-Георгиева
от 14.30Бюлент Исмаилова
от 14.30Бирсен Исмаилова
от 14.30Тодор Тодоров
от 14.30 Любомир Трайков
ВТОРНИКот 14.30 Мариана И. Петрова
от 14.30 Емрах Шюкриев
от 14.30Седат Хасанов
от 13.30Галина Стоянова
от 14.30 Женя Живкова
от 14.30 Антония Дойчева
от 14.30Димчо Илиев
СРЯДАот 14.30 Айсел Адемова
от 14.30 Галя Димитрова
от 14.30 Марияна М. Петрова
от 14.30 Билян Дъбев
от 14.30 Радка Борисова
от 14.30Здравко Зиновиев
от 14.30Стефан Стефанов
от 13.30Вяра Станимирова
ЧЕТВЪРТЪКот 14.30 Айтен Мустафова
от 14.30 Райна Панайотова
от 14.30 Радуш Радев
от 14.30Станимир Колев