График консултации I срок 2019-2020 г.

ДенЧасУчител
ПОНЕДЕЛНИКот 14.30Марияна М. Петрова
от 14.30Нели Стоянова
от 14.30 Здравко Зиновиев
от 14.30 Галина Дянкова-Георгиева
от 14.30 Галя Димитрова
от 14.30Бюлент Исмаилова
от 14.30Бирсен Исмаилова
от 14.30Тодор Тодоров
от 14.30 Стефан Стефанов
от 14.30 Любомир Трайков
от 14.30 Станимир Колев
ВТОРНИКот 14.30 Билян Дъбев
от 14.30 Женя Живкова
от 14.30 Антония Дойчева
от 14.30 Димчо Илиев
СРЯДАот 14.30 Марияна И. Петрова
от 14.30 Айсел Адемова
от 14.30 Николай Савов
от 14.30 Дамян Стойчев
от 14.30 Емрах Шюкриев
ЧЕТВЪРТЪКот 14.30 Айтен Мустафова
от 14.30 Радка Борисова
от 14.30 Седат Хасанов
от 14.30 Райна Панайотова
от 14.30 Галина Стоянова
от 14.30 Муса Бузгов
от 14.30 Радуш Радев

Настоящият график е утвърден със Заповед № РД 07-1103/12.09.2019 г. на директора на Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг.

РАЙНА ПАНАЙОТОВА

Директор на ПГТрЛП  гр.Омуртаг