График консултации I срок 2021-2022 г.

ДенЧасУчител
ПОНЕДЕЛНИКот 14.45Бюлент Исмаилова
от 14.45Бирсен Исмаилова
от 14.45 Галина Дянкова-Георгиева
от 14.45 Марияна М. Петрова
от 14.45 Стефан Стефанов
от 14.45Здравко Зиновиев
от 14.45 Нели Стоянова
от 14.45 Алие Кандева-Бузгова
от 14.45Галина Стоянова
ВТОРНИКот 14.45 Антония Антонова
от 14.30 Стела Христова
от 14.45Галя Димитрова
от 14.45Муса Бузгов
СРЯДАот 14.45 Радуш Радев
от 14.45 Любомир Трайков
от 14.45 Билян Дъбев
от 14.45 Емрах Шюкриев
от 14.45 Радка Борисова
ЧЕТВЪРТЪКот 14.45Седат Хасанов
от 14.45Райна Панайотова
от 14.45 Мариана И. Петрова
от 14.45Юлиан Йорданов
от 14.45Галя Димитрова
от 14.45Тодор Тодоров
от 14.45Станимир Колев
от 14.45 Муса Мусов
от 14.45 Айтен Мустафова
ПЕТЪКот 14.45Дамян Стойчев
от 14.45Айсел Адемова