Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

График консултации

II срок 2022-2023 г.

ДенЧасУчител
ПОНЕДЕЛНИКот 14.45Дамян Стойчев
от 14.45Стефан Стефанов
от 14.45 Здравко Зиновиев
от 14.45 Нели Стоянова
от 14.45 Радуш Радев
от 14.45Галина Стоянова
от 14.45 Елеонора Атанасова
от 14.45 Билян Дъбев
от 14.45Галя Димитрова
ВТОРНИКот 14.45 Антония Антонова
от 14.45 Емрах Шюкриев
от 14.45Айтен Мустафова
от 14.45Станимир Колев
от 14.45 Седат Хасанов
от 14.45 Муса Мусов
от 14.45 Юлиан Йорданов
от 14.45 Женя Живкова
СРЯДАот 14.45 Радка Борисова
от 14.45Галина Дянкова – Георгиева
от 14.45Бюлент Исмаилова
от 14.45 Бирсен Исмаилова
от 14.45Муса Бузгов
от 14.45Любомир Трайков
ЧЕТВЪРТЪКот 14.45Марияна М. Петрова
от 14.45Тодор Тодоров
от 14.45 Мариана Ив. Петрова
от 14.45 Айсел Адемова