Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

График консултации

II срок 2023-2024 г.

График за допълнителни консултации по учебни предмети:

  1. ПОНЕДЕЛНИК:

Билян Симеонов Дъбев от 14,45 часа         

Здравко Стаменов Зиновиев от 14,45 часа

Галина Георгиева Стоянова от 14,45 часа

 Айсел Фикрет Адемова – от 14,45 часа   

Марияна Маринова Петрова от 14,45 часа   

Станимир Димитров Колев от 14,45 часа                    

Галина Дянкова-Георгиева – от 14,45часа  

 Нели Методиева Стоянова от 14,45 часа

Муса Салиев Мусов от 14,45 часа

Емрах Ерджанов Шюкриев от 14,45 часа

Айтен Исуфовa Мустафова от 14,45 часа

  1. ВТОРНИК:

Райна Стоянова Панайотова от 14,45 часа

 Антония Димитрова Антонова от 14,45 часа

 Юлиан Желязков Йорданов от 14,45 часа

Севджан Ефраимова Бостанджиева от 14.45 часа

  1. СРЯДА:

Галя Стефанова Димитрова от 14,45 часа   

Димчо Спасов Илиев от 14,45 часа

Василка Тодорова Стефанов от 14.45 часа

Мариана Иванова Петрова от 14,45 часа  

 1.4.ЧЕТВЪРТЪК:

Муса Искренов Бузгов от 14,45 часа

Тодор Савов Тодоров от 14,45 часа  

Седат Мехмедов Хасанов от 14,45часа

Радуш Стефанов Радев – от 14,45 часа

Бюлент Алиева Исмаилова  от 14,45 часа

Бирсен Алиева Исмаилова  от 14,45 часа        

Радка Веселинова Борисова от 14,45часа

Женя Драгомирова Живкова

      1.5.ПЕТЪК:

Дамян Любенов Стойчев от 14,45 часа