График консултации I срок 2020-2021 г.

ДенЧасУчител
ПОНЕДЕЛНИКот 14.45Бюлент Исмаилова
от 14.45Бирсен Исмаилова
от 14.45 Юлиян Йорданов
от 14.45 Женя Живкова
от 14.45 Радка Борисова
от 14.45Радуш Радев
от 14.45Мариява М. Петрова
ВТОРНИКот 14.45 Антония Антонова
от 14.30 Димчо Илиев
от 14.45Емрах Шюкриев
от 14.45Галина Стоянова
от 14.45 Галя Димитрова
от 14.45 Муса Бузгов
от 14.45Алие Бузгова
СРЯДАот 14.45 Айсел Адемова
от 14.45 Тодор Тодоров
от 14.45 Любомир Трайков
от 14.45 Билян Дъбев
ЧЕТВЪРТЪКот 14.45Айтен Мустафова
от 14.45Седат Хасанов
от 14.45 Райна Панайотова
от 14.45Нели Стоянова
от 14.45Мариана И. Петрова
от 14.45Стефан Стефанов
от 14.45Здравко Зиновиев
ПЕТЪКот 14.45Станимир Колев
от 14.45Дамян Стойчев