График консултации

I срок 2022-2023 г.

ДенЧасУчител
ПОНЕДЕЛНИКот 14.45Дамян Стойчев
от 14.45Галина Дянкова – Георгиева
от 14.45 Стефан Стефанов
от 14.45 Здравко Зиновиев
от 14.45 Нели Стоянова
от 14.45Седат Хасанов
от 14.45 Радуш Радев
от 14.45 Галина Стоянова
от 14.45Елеонора Атанасова
ВТОРНИКот 14.45 Антония Антонова
от 14.30 Емрах Шюкриев
от 14.45Муса Бузгов
от 14.45Айтен Мустафова
от 14.45 Билян Дъбев
от 14.45 Муса Мусов
от 14.45 Юлиан Йорданов
от 14.45 Денчо Драгонов
СРЯДАот 14.45 Станимир Колев
от 14.45Радка Борисова
от 14.45Тодор Тодоров
ЧЕТВЪРТЪКот 14.45 Райна Панайотова
от 14.45Мариана Ив. Петрова
от 14.45Айсел Адемова
от 14.45Бюлент Исмаилова
от 14.45Бирсен Исмаилова
от 14.45 Любомир Трайков
от 14.45 Марияна М. Петрова
ПЕТЪКот 14.45Галя Димитрова