График на контролни и класни работи за II учебен срок на 2018-2019 година

VIII а клас

Учебен предмет
Месец
БЕЛ
ООП
АЕ
ООП
Мат.
ООП
ИТ
ООП
ИЦ
ООП
ГИ
ООП
Ф-Я
ООП
БЗО
ООП
ФА
ООП
ХООС
ООП
Предпр.
ОбПП
Музика
ООП
ОРФС
РПП
ПЕ
РПП
Матер.
РПП
ХФ
РПП
февруари27
март141127111825
април30172
май7/87273
юни12133212510

VIII б клас

Учебен предмет
Месец
БЕЛ
ООП
АЕ
ООП
Мат.
ООП
ИТ
ООП
ИЦ
ООП
ГИ
ООП
Ф-Я
ООП
БЗО
ООП
ФА
ООП
ХООС
ООП
Предпр.
ОбПП
Музика
ООП
ТЧ
ОтПП
ТЧ
РПП
Обща ЕЕ
РПП12
февруари
март12152728
април241715
май287/87273
юни51921251014

VIII в клас

Учебен предмет
Месец
БЕЛ
ООП
АЕ
ООП
Мат.
ООП
ИТ
ООП
ИЦ
ООП
ГИ
ООП
Ф-Я
ООП
БЗО
ООП
ФА
ООП
ХООС
ООП
Предпр.
ОбПП
Музика
ООП
ТМ
ОтПП
Енерг.
РПП
Обща ЕЕ
РПП
Ел. ч
РПП
февруари18
март18152719
април17
май32897273
юни121421251024194/5

IX а клас

Учебен
предмет
Месец
БЕЛ
ООП
АЕ
ООП
РЕ
ООП
Мат.
ООП
ИТ
ООП
ИЦ
ООП
ГИ
ООП
Ф-Я
ООП
БЗО
ООП
ФА
ООП
ХООС
ООП
Изобр. и-во
ООП
ОВ
РПП
ПЕ
ОтПП
ДП
СПП
Матер.
СПП
ШМС
РПП
Комп.
ОтПП
Дизайн
СПП
февруари28
март617
април17179241618
май14102827222014
юни3196211432518

IX б клас

Учебен предмет
Месец
БЕЛ
ООП
АЕ
ООП
РЕ
ООП
Мат.
ООП
ИТ
ООП
ИЦ
ООП
ГИ
ООП
Ф-Я
ООП
БЗО
ООП
ФА
ООП
ХООС
ООП
Изобр. и-во
ООП
Автом.
РПП
Матер.
ОтПП
УМПС
РПП
ДВГ
РПП
февруари
март72820
април241712
май927172220
юни43/5211432510

IX в клас

Учебен предмет
Месец
БЕЛ
ООП
АЕ
ООП
РЕ
ООП
Мат.
ООП
ИТ
ООП
ИЦ
ООП
ГИ
ООП
Ф-Я
ООП
БЗО
ООП
ФА
ООП
ХООС
ООП
Изобр. и-во
ООП
Ел. техн.
РПП
Ел. мат.
РПП
Енерг.
РПП
февруари
март6
април
май310302722201328
юни74/621143252013

Х а клас

Учебен предмет
Месец
БЕЛ
ЗОП
АЕ
ЗОП
РЕ
ЗОП
Мат.
ЗОП
ИТ
ЗОП
ИЦ
ЗОП
ГИ
ЗОП
ЕП
ЗОП
БЗО
ЗОП
ФА
ЗОП
ХООС
ЗОП
ТМ
ЗПП
Иконом.
ЗПП
ХООА
ЗПП
ТО
ЗПП
Електр.
ЗПП
февруари
март526
април2316/17112522
май79142228
юни1711197310

Х б клас

Учебен предмет
Месец
БЕЛ
ЗОП
АЕ
ЗОП
РЕ
ЗОП
Мат.
ЗОП
ИТ
ЗОП
ИЦ
ЗОП
ГИ
ЗОП
ЕП
ЗОП
БЗО
ЗОП
ФА
ЗОП
ХООС
ЗОП
ТМ
ЗПП
Иконом.
ЗПП
ДВГ
ЗПП
февруари25
март
април2219112518
май9142227
юни51611194

XI а клас

Учебен предмет
Месец
БЕЛ
ЗОП
АЕ
ЗОП
БЕЛ
ЗИП
Мат.
ЗОП
ИЦ
ЗОП
Ф-я
ЗОП
БЗО
ЗИП
Предпр.
ЗПП
ЗБУТ
ЗПП
Ист. на и-вото
ЗПП
КО
ЗПП
ТО
ЗПП
ХООА
ЗПП
ЕОА
ЗПП
УА
ЗПП
февруари
март5111312
април192330
май1317210
юни34171020

XI б клас

Учебен предмет
Месец
БЕЛ
ЗОП
АЕ
ЗОП
БЕЛ
ЗИП
Мат.
ЗОП
ИЦ
ЗОП
Ф-я
ЗОП
БЗО
ЗИП
Предпр.
ЗПП
Автом.
ЗПП
ЕЕ
ЗПП
АТ
ЗПП
ЕАТ
ЗПП
февруари
март
април301924
май17108
юни6418102112

XII а клас

Учебен предмет
Месец
БЕЛ
ЗОП
БЕЛ
ЗИП
Мат.
ЗОП
СЛ.
ЗОП
БЗО
ЗИП
ГИ
ЗИП
ЧЕ
ЗПП
ИТП
ЗПП
АТ
ЗПП
ЕАТ
ЗПП
ЕСАТ
ЗПП
СПО
ЗПП
МСР
ЗПП
СИДСР
ЗПП
февруари25
март2019252722
април3268241941118
май8
юни

XII б клас

Учебен предмет
Месец
БЕЛ
ЗОП
БЕЛ
ЗИП
Мат.
ЗОП
СЛ
ЗОП
БЗО
ЗИП
ГИ
ЗИП
ЧЕ
ЗПП
Иконом.
ЗПП
ДВГ
ЗПП
АТ
ЗПП
ЕАТ
ЗПП
февруари2726
март2726
април22625830
май932
юни