Държавни зрелостни изпити 2019-2020 година

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити, както следва:

Сесия май-юни:

  1. Български език и литература – 20 май 2020 г., начало 08,00 ч.
  2. Втори държавен зрелостен изпит – 22 май 2020 г., начало 08,00 ч.
  3. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2020 г. – 29 май 2020 г.

Сесия август-септември:

  1. Български език и литература – 27 август 2020 г., начало 08,00 ч.
  2. Втори държавен зрелостен изпит – 28 август 2020 г., начало 08,00 ч.
  3. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 31 август 2020 г. – 03 септември 2020 г.

Съгласно Заповед № РД09-2150/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2019/2020 година