Държавни зрелостни изпити 2020-2021 година

Дати за провеждане на държавни зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни:
1. Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08,00 ч.
2. Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08,00 ч.
3. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май 2021 г. –
31 май 2021 г.

Сесия август – септември:
1. Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч.
2. Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
3. Държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 30 август 2021 г. –
02 септември 2021 г.

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)  и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 и на графици на дейности (публ. 31.08.2020 г.)