Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

Задължителни училищни документи

Училищна документация 2023-2024 годинаОтчет на изпълнението на Стратегията на ПГТрЛП – Омуртаг

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТИПЕНДИИ 2020-2021

Мерки – COVID-19

02. Правила за работа в условията на COVID-19 през учебната 2020-2021 година