Задължителни училищни документи


Отчет на изпълнението на Стратегията на ПГТрЛП – Омуртаг

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СТИПЕНДИИ 2020-2021

Мерки – COVID-19

02. Правила за работа в условията на COVID-19 през учебната 2020-2021 година