Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг
Специалности

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

СПРАВКА за свободните места в ПГТрЛП, гр. Омуртаг, след първи етап на класиране за учебната 2023/2024

КодПрофесияПаралелкаСвободни места
0378Електромонтьор116
0379Техник по транспортна техника110
3069Дизайнер0,56
4269Сътрудник0,54