График за провеждане на допълнителен час по ФВС – II срок

ДенКласПреподавателСпорнти
дейности,
спортни игри
ЧасФевруариМартАприлМайЮни
Понеделник11 а

11 б
С. Хасанов

М. Бузгов
СИ – Волейбол;
СИ – Футбол
14.30-16.00;
14.30-16.00
4; 18

4; 18
11; 25
11; 25
8; 22

8; 22
13; 27
13; 27
3

3
Вторник9 б

9 в
М. Бузгов

С. Хасанов
СД – Футбол
СД – Футбол
15.30-17.00;
15.30-17.00
12; 26

12; 26
5; 19

5; 19
9; 23

9; 23
7; 21
7; 21
11

11
Сряда 8 а

8 в

8 б
С. Хасанов

М. Бузгов

М. Бузгов
СД – Волейбол
СД – Футбол
СД – Футбол
14.30-16.00;
14.30-16.00;
14.30-16.00
6; 20

6; 20

13; 27
6; 20

6; 20

13; 27
10; 24

10; 24

17
8; 22
8;
22
15; 29
5

5

12; 26
Четвъртък10 б

12 а

12 б
С. Хасанов

М. Бузгов

С. Хасанов
СИ – Футбол
СИ – Волейбол
СИ – Футбол
14.30-16.00;
15.30-17.00;
15.30-17.00
7; 21

14; 28

14; 28
7; 21

7; 21

7; 21
11; 25

4; 18

4; 18
9; 23
2

2
13
Петък9 а

10 а
М. Бузгов

С. Хасанов
СД – Волейбол
СИ – Волейбол
14.00-15.30;
14.00-15.30
8; 22

8; 22
8; 22

8; 22
12

12
10; 31
10;
31
7; 21

7; 21