Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

График за провеждане на допълнителен час по ФВС – I срок

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на допълнителният час по физическо възпитание и спорт по класове ХIIа, ХIIб за първи учебен срок учебната 2020/2021 г. за провеждане от учители, както следва:

Клас/ паралелка ГрупаСпортни дейностиУчител/ ТреньорВреме на провеждане  Място на провеждане
XIIаСпортни игриСедат Хасановсъгласно седмичното разписаниеФизкултурен салон
XIIбСпортни игриСедат Хасановсъгласно седмичното разписаниеФизкултурен салон

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ за учебната 2020/2021 г. за провеждане от учители/треньори, както следва:

Клас/ паралелка ГрупаСпортни дейностиУчител/ ТреньорВреме на провеждане  Място на провеждане
VIIIаВолейболМуса БузговСъгласно седмичното разписаниеФизкултурен салон
VIIIбФутболСедат ХасановСъгласно седмичното разписаниеФизкултурен салон
VIIIвФутболМуса БузговСъгласно седмичното разписаниеФизкултурен салон
IXаВолейболСедат ХасановСъгласно седмичното разписаниеФизкултурен салон
IXбФутболСедат ХасановСъгласно седмичното разписаниеФизкултурен салон
ХаВолейболСедат ХасановСъгласно седмичното разписаниеФизкултурен салон
ХбФутболСедат ХасановСъгласно седмичното разписаниеФизкултурен салон
ХвФутболМуса БузговСъгласно седмичното разписаниеФизкултурен салон
ХIаВолейболМуса БузговСъгласно седмичното разписаниеФизкултурен салон
ХIбФутболМуса БузговСъгласно седмичното разписаниеФизкултурен салон
ХIвФутболМуса БузговСъгласно седмичното разписаниеФизкултурен салон