Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

Специалности

СПРАВКА за свободните места в ПГТрЛП, гр. Омуртаг, след първи етап на класиране за учебната 2023/2024

КодПрофесияПаралелкаСвободни места
0378Електромонтьор116
0379Техник по транспортна техника110
3069Дизайнер0,56
4269Сътрудник0,54

СВОБОДНИ МЕСТА 2022-2023 учебна година

VIII а4
VIII б 4
VIII в6
IX а5
IX б 6
IX в12
X а 9
X б13
X в4
XI а5
XI б4
XII а16
XII б9
XII в16