Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

55 години с пулса на времето!

Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС

Регионалното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“ – март 2022

26.03.2022 г. Достойно представяне на учениците от ПГТрЛП в регионалното състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“. Днес, 25.03.2022

Read More