Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

Проекти

Изяви и дейности на учениците по проекти.