Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

Ученици

Уважаеми ученици, от падащото меню ще намерите полезна информация за учебната 2020-2021 година.