Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

Превенция на агресията – информация

Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в в образователните институции

Актуализирания списък на лицензираните доставчици на социалните услуги за подкрепа на деца и семейства- Приложение 1 Изтегляне
Информация за същността на всеки вид социална услуга- Проложение 2Изтегляне