Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

Училищен вестник – Архив

С участието на клуб „Училищен журналист“ се издава училищен вестник „От игла до кормило“. На неговите страници ще намерите информация за живота, успехите и проблемите на учениците от ПГ ТрЛП, гр. Омуртаг.

Училищен вестник 2016 – 2017 година

Училищен вестник 2014 – 2015 година

Училищен вестник 2013-2014 година