Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг
квалификациямероприятияРодителски срещи

Открит урок с родители

На 26 април 2022 г., в ПГТр.ЛП гр. Омуртаг, във връзка с регионална кампания за взаимодействие с родителите чрез включване в часовете по теория и учебна практика, се проведе открит урок.

Домакини бяха 11б клас с ръководител инж. Муса Мусов, а гости-техните родители, както и ръководството на училището.