Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг

55 години с пулса на времето!

Регионална ученическа конференция „История и памет“

Участие в Регионална ученическа конференция „История и памет“

Разработка на ученици от ПГТрЛП, Омуртаг, представена на V-тото издание на Регионална ученическа конференция „История и памет“, организирана от РУО

Read More