Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг
квалификация

Още една нова придобивка

Нова придобивка за ПГТрЛП, гр. Омуртаг. Всички автомобилни части – в един софтуер с изключителен детайл и представени под формата на 3D холограми, които могат да бъдат разглобявани.