Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг
мероприятия

ОТНОВО В КЛАС

🍁Отново е 15-ти септември!

🔔 ПГТр.ЛП- гр. Омуртаг посреща за пореден път своите възпитаници с огромно удоволствие!

Благодарим за доверието!

🍀Успешна учебна година на всички участници и колеги!