Електронно обучение по време на COVID-19

С лични средстнва, към днешна дата ВСИЧКИ ученици от ПГТрЛП гр. Омуртаг се присъединиха към онлайн-обучението! С желание и добра организация Всичко е възможно!!!