148 години от Обесването на Васил Левски

148 години от Обесването на Васил Левски през погледа на учениците от Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост гр. Омуртаг