Третата регионална ученическа конференция

Достойно представяне на ученици от ПГТрЛП гр. Омуртаг на третата регионална ученическа конференция ”История и памет”.