Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг
мероприятия

Изпращане на випуск 2019

  • Отличници на випуска.