Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг
квалификациямероприятия

55 години – с пулса на времето!

1964 – 2019

Уважаеми колеги, ученици, приятели на ПГТрЛП гр. Омуртаг, Днес е нашият ден!

Ден на учители, ученици и родители, на всички, за които стремежът към знание е състояние и потребност на духа.

Това е Ден на почит и признателност към онези ентусиасти, поставили началото, вградили в темелите на 55-годишното ни училище мечти и надежди.

Днес отбелязваме събития и дати, гордеем се  с настоящето, взираме се в миналото и отправяме поглед към бъдещето.

Днес ние продължаваме традицията на нашето училище, неговият неповторим дух, вграждаме в него нашите мечти, стремежи и дела. Развиваме го и го пазим, за да  го предадем на поколенията.

В днешния ден правим равносметка на постигнатото. С ясното съзнание, че светът, в който живеем, се нуждае от идеи, от хора със знания и разум, от споделяне на общочовешки ценности. Ние, учителите на ПГТрЛП гр. Омуртаг, подчиняваме работата си на максимата, че когато даваш някому всичко от себе си, винаги получаваш повече от това, което даваш. Не щадяхме труда си, не се огъвахме пред трудностите /а такива имаше/, не търсехме виновни. През всичките тези години създавахме и отстоявахме еталоните на висок професионализъм. Бяхме в помощ на учениците, искащи да се докоснат до безкрайното поле на знанието. И те, нашите гимназисти, всеки ден прибавяха по нещо ново към наученото, ставаха по-знаещи и можещи, духовно по-богати. Членовете на педагогическия колектив са взели десетки изпити, за да придобият учителска правоспособност, но един изпит е особено важен – успехът на възпитаниците на ПГТрЛП гр. Омуртаг. Уважаеми колеги, ученици, приятели на ПГТрЛП гр. Омуртаг, съграждани, за мен е чест и привилегия да ви поздравя с Юбилея.

Докато училището е мостът, по който поколение след поколение минава нашата Родина- България ще я има!

Честит празник!

Райна Борисова

Директор на ПГТрЛП гр. Омуртаг

55 години ПГТрЛП-Омуртаг