Професионална гимназия по транспорт и лека промишленост, гр. Омуртаг
квалификация

Вътрешно-училищна квалификационна дейност

На 07 и 08.12.2019 година се проведе обучение на учители от ПГТрЛП гр. Омуртаг на тема: „Иновативно училище-защо и как да го създадем“.