Ден на розовата фланелка в ПГТрЛП-Омуртаг

Всяка година последната сряда на месец февруари е известна като Ден за борба с тормоза в училище, познат и като Ден на розовата фланелка.