Съобщение

Във връзка със Заповед №РД-01-114/05.03.2020 г. на министъра за здравеопазването и Предписание №28/05.03.2020 г. на директора на РЗИ гр. Търговище, поради възникналата грипна епидемия се преустановяват учебните занятия в училищата на територията на РБ, считано от 06.03.2020 г. до 11.03.2020 г., включително.